پا درمیانی مشاور ریاست جمهوری، برای حل مشکلات پولیس با نماینده‌گان مجلس!

در حالی که وزارت امور داخله شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان را به قانون شکنی و قلدری متهم می‌کند، حمدالله محب مشاور امنیت ملی به منظور حل مشکل به وجود آمده میان اعضای مجلس نماینده‌گان و پولیس، با اعضای پارلمان و مقام‌های وزارت داخله دیدار کرده است.
آقای محب در دیدار با اعضای پارلمان و مقام‌های وزارت امور داخله گفته که پولیس به منظور تطبیق در کشور باید با اعضای پارلمان برخورد محترمانه داشته باشد.
او،همچنان گفته است که اعضای شورای ملی، از همه بیش‌تر و بهتر ارزش قانون را می‌دانند و از آنان خواسته که برای تطبیق قانون با پولیس همکاری کنند.
به گفته او، هیچ کس حق ندارد کسی را توهین نماید؛ اما پولیس مکلفیت دارد، تا قانون را بالای همه یکسان تطبیق کند.
مشاور شورای امنیت ملی از سرپرست وزیر امور داخله و معین ارشد امنیتی خواسته، تا منسوبین امنیتی را متوجه سازند که اگر مشکلی در جریان وظایف شان بروز می‌کند، از نرمش کار گرفته و با مردم رفتار خوب کنند.
از سویی‌هم، اعضای مجلس نماینده‌گان از شورای امنیت ملی کشور خواسته اند که در خصوص توزیع کارت وسایط و سلاح محافظان آنان اقدام‌های سریع انجام شود.
شورای امنیت ملی نیز با توظیف یک هيآت گفته که این هیآت با هيآت اداری پارلمان جهت حل مشکلات نماینده‌گان اقدام عاجل کند.
این در حالی است که مقررات اخیر پولیس مبنی بر بازرسی وسایط زره بدون اسناد و افراد مسلح در سطح شهر کابل، سبب برخورد پولیس با اعضای شورای ملی شده است.
اعضای شورای ملی برخورد پولیس را غیر مسلکی و مغرضانه خوانده‌اند؛ اما وزارت داخله تاکید کرده که پولیس برای تطبیق قانون در کشور به ویژه در شهر کابل، جدی است.

رسانه‌ها به نقل از مقام‌های وزارت امور داخله گزارش کردند، از جمله 150 عضو مجلس نماینده‌گان، جنگ‌افزارهای 90 تن آن‌ها ثبت و راجستر وزارت امور داخله نیست این تعداد از نماینده‌گان در حقیقت به صورت غیرقانونی سلاح‌های شان را باخود می‌گردانند و مشخص نیست که آن‌ها این جنگ‌ افزارها را از کجا و چگونه به دست آورده اند.

بربنیاد قانون، هر عضو مجلس نماینده‌گان اجازه دارند از یک تا چهار نگه‌بان مسلح داشته باشند، اما شماری از نماینده‌گان تا 12 نگه‌بان با خود دارند که شماری از این نگه‌بانان آن‌ها با جنگ افزارهای ثقیل مسلح هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید