کار کمیسیون انتخابات قابل ستایش است!

پیش از آغاز انتخابات ششم میزان در کشور، توقع مردم و همه کاندیدا ها این بود که باید مراکز رای دهی روی سیستم بایومتریک تمرکز کنند و نگذارند کسی بدون بایومتریک شده رای بدهند.

خوش‌بختانه در روز رای دهی روی رای دهی به سیستم بایومتریک ارجحیت دادند، تا شفافیت در انتخابات دارای فیصدی بیش‌تری باشد. در بخش‌هایی از کشور برخی‌ها بدون بایومتریک رای دادند که این مسأله نشانه تقلب و عدم توجه به اصل تعیین شده در انتخابات بود.

پس از ختم پروسه رای دهی و آغاز شمارش آرا گزارش‌هایی مبنی بر تقلب در برخی ولایت‌ها منتشر شد و روشن گردید که رای‌های بدون بایومتریک شامل آرای بایومتریک شده است. این مسأله سبب شد که نامزدان ریاست جمهوری در جلسات شان ابراز داشتند که آن‌ها رای‌های بدون بایومتریک شده را قبول ندارند.

به این ارتباط رییس کمیسیون انتخابات سه روز پس در نشست خبری اعلام کرد که در نزد آن‌ها رای‌های بایومتریک شده اعتبار دارند و بس. این اعلام مورد پذیرش مردم و نامزدان ریاست جمهوری قرار گرفته و بر آن تاکید دارند.

اما دیروز کمیسیون انتخابات نتایج کار چندروزه شان را اعلام کرد که نشان می‌داد نزدیک به دومیلیون آرای بایومتریک شده داخل سرورعمومی کمیسیون انتخابات گردیده است.

این رقم، رقم قابل توجهی است و می‌تواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند. در عین حال هنوز صدها صندوق دیگر باقی مانده که معلومات‌های آن در سیستم داخل نشده است که در صورت عملی شدن آن، رقم رای‌های بایومتریک شده بیشتر از آنچه اعلام شده است، خواهد شد.

در عین حال در حدود پنج‌صد هزار رای غیربایومتریک شده از شمارش بیرون شده است که گام سازنده در بلند رفتن درجه شفافیت آرا و بیرون کردن رای سفید و سیاه از هم‌دیگر می‌شود.

ما باور داریم که اگر رای‌های سیاه از روند شمارش جدا شود، آنگاه نتیجه حسب دل‌خواه مردم خواهد بود. مردم توقع دارند که کمیسیون همچنان به تعهداتش پابند بماند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید