کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي: بيش از 900 شکايت به دادستاني کل ارجاع داده شده است

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، پایان کار کمیسیون‌های ولایتی را اعلام کرده می‌گوید بیش از900 مورد شکایت مربوط به انتخابات به دادستانی کل واگذار شده است.

مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز چهارشنبه (24 میزان) در یک نشست خبری در کابل با بیان این مطلب گفت که کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی، روی 4 هزار و 362 مورد شکایت انتخاباتی حکم صادرکرده‌اند.

آقای عظیمی گفت که همچنان 1 هزار و 780 مورد شکایت در کمیسیون‌های ولایتی رد شده‌اند، 179 مورد که در کمیسیون‌های ولایتی قابل بررسی نبوده‌اند استثنی قرار گرفته‌اند و 66 مورد نیز تاکنون زیر بررسی قرار دارند.

4 هزار و 528 مورد شکایت انتخاباتی تا 48 ساعت پس از روز انتخابات در دفاتر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ثبت شده است و کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی در جریان 15 روز گذشته این شکایت‌ها را بررسی کرده و احکام ابتدایی صادر کرده‌اند.

معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی با اشاره به جزییات فیصله کمیسیون‌های ولایتی گفت که عموماً 669 مورد توصیه و اقدام اصلاحی در پیوند به شکایت‌های انتخاباتی از سوی این کمیسیون‌ها صادر شده است.

او،  اظهار داشت که بر اساس حکم این کمیسیون‌ها 1 هزار و 817 محل رای دهی به دلیل تقلب به بازشماری می‌روند و آرای 77 محل رای دهی نیز باطل اعلام شده است. او در این باره توضیح داد که تنها آرای محلاتی باطل شده‌اند که پیش از انتخابات از سوی وزارت داخله مسدود اعلام شده بودند.

او، همچنان اضافه کرد که همچنان 54 تن که منسوبین دولتی در سطوح مختلف و افراد عادی را شامل می‌شوند بر اساس فیصله این کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی جریمه نقدی شده و 8 تن دیگردر پیوند به موارد جرمی از وظیفه برکنار شده‌اند.

افزون بر این، محمد قاسم الیاسی سخن‌گوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت که پس از صدور فیصله از سوی کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌های انتخاباتی که یک روز بیشتر نمی‌گذرد در 128 مورد استیناف خواهی در دفتر مرکزی کمیسیون ثبت شده است.

او، تاکید کرد که در جریان دو روز آینده کسانی‌که نسبت به فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی شکایت‌ها معترض هستند، می‌بایست در کمیسیون مرکزی شکایت‌های استیناف خواهی کنند؛ بر اساس قانون انتخابات فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی در صورت اعتراض دوباره بررسی می‌شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید