مجلس نماينده‌گان خواستار تعديل اصول وظايف داخلي مجلس شدند

اعضای مجلس نماینده‌گان پس از شروع اجلاس دوم دور هفدهم که حدود دو ماه از آغاز آن می‌گذرد بازهم با چالش بزرگ غیابت نماینده‌گان مواجه است.

برخی نماینده‌گان با انتقاد تند از غیابت غیر ضروری نماینده‌گان خواستار تعدیل اصول وظایف داخلی مجلس هستند؛ اما برخی دیگر تاکید دارند که حضور و غیابت نماینده‌گان باید از سوی هیأت اداری جدی گرفته شود.

احمد شاه رمضان معاون دوم مجلس نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه (24 میزان) ضمن انتقاد از عدم حضور نماینده‌گان خطاب به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس گفت که سه ماه می‌شود که این کمیسیون یک ماده قانون ثبت و احوال نفوس را آماده تصویب کرده نمی‌تواند.

آقای رمضان گفت که با این وجود نماینده‌گان هیأت اداری را در خصوص غیابت خود در جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های عمومی مقصر می‌دانند.

اعتراض معاون دوم مجلس پس از آن مطرح شد که کمیسیون امنیت داخلی مجلس طرح تعدیل ماده 18 قانون ثبت و احوال نفوس که توسط یک فرمان تقنینی نافذ شده را به نشست عمومی دیروز مجلس ارایه می‌کرد؛ اما عارف رحمانی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که جلسه مشترک دیروز روی این مورد به جمع بندی نرسیده و نیاز است تا یک جلسه مشترک دیگر نیز گرفته شود.

بربنیاد اصول؛ کمیسیون‌های دایمی مجلس قوانین را پس از جمع نظریات کمیسیون‌ها در جلسات مشترک فقط جهت تصویب به نشست‌های عمومی ارایه می‌کنند.

با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان به کمیسیون امور داخلی مجلس فرصت داد تا یک بار دیگر طرح تعدیل ماده 18 قانون ثبت احوال نفوس را در نشست مشترک به بحث گیرد.

اما؛ غیر حاضری نماینده‌گان در نشست‌های عمومی و نشست کمیسیون‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است.

غلام حسین ناصری در این نشست مجلس پیشنهاد کرد که اصول وظایف داخلی مجلس باید تغییر کند و در مورد غیر حاضری نماینده‌گان تدابیر شدیدتر انظباطی اتخاذ گردد.

آقای ناصری با اشاره به این‌که غیر حاضری نماینده‌گان به شدت حیثیت مجلس را نزد مردم افغانستان خدشه دار کرده، افزود که نماینده‌گان باید با تغییراتی مطابق معیارهای پارلمان‌های سایر کشورهای جهان در اصول وظایف داخلی، مجلس را فعال و کارا بسازند، در غیر آن، این مجلس هیچ کاری برای کشور انجام داده نمی‌تواند.

نهایتاً، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان بر جدی گرفتن تدابیر انظباطی توسط هیأت اداری تاکید کرد.

آقای رحمانی به منشی‌های مجلس هدایت داد، تا پس از این همه روزه فهرست نماینده‌گان غیر حاضر را از طریق رسانه‌ها به مردم افغانستان اعلام کنند تا مردم بدانند که نماینده‌گان شان در مجلس حضور دارند یا خیر.

این در حالی است که بر بنیاد آخرین گزارش بنیاد فیفا به عنوان ناظر بر اعمال شورای ملی، مجلس نماینده‌گان فقط در 5 نشست در شش ماه گذشته نصابش تکمیل بوده است.

حد نصاب مجلس در نشست‌های علنی هم 126 نماینده از مجموع 250 است. یعنی اکثر نماینده‌گان در اکثر نشست‌های مجلس غیر حاضر بوده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید