زمينه براي انتخابات دور دوم مساعد نيست!

در حالی که بگومگو در میان دسته‌های انتخاباتی به شدت جریان دارد و برخی از این دسته‌ها خودشان را پیروز انتخابات می‌خوانند و برخی از فیس‌بوک چلونکی‌ها حتا فهرست اعضای کابینه دسته انتخاباتی شان را به نشر سپاریده اند، اما در کمیسیون مستقل انتخابات کار بالای آرای مردم جریان دارد و نهادهای ملی و بین‌المللی‌یی که در قضیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ذی‌دخل اند از همه نامزدان تقاضا کرده اند که الی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، از پیش داوری مبنی بر پیروزی شان خودداری کنند.

موضوع مهم این است که رای بدون بایومتریک را هیچ مرجعی قبول ندارد و همه تاکید دارند که کمیسیون انتخابات اصل بی‌طرفی را جداً در پیش گیرد و از آرای پاک مردم حمایت بیدریغ نماید.

تا هنوز روشن نیست که آیا نتایج ابتدایی انتخابات در بیست و هفتم میزان، آن گونه که کمیسیون انتخابات وعده داده است اعلام می‌شود و یا خیر؟

ولی باید کمیسیون، شفافیت را بر سرعت ترجیح بدهد و اگر به نسبت مشکلات فنی و بررسی لازم، نتایج انتخابات تا چند روز دیگر به تأخیر افتد، عیب و نقصی نخواهد داشت.

برخی باور دارند که در همین دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی پیروز خواهد شد و آرای 1+50  و یا بیشتر از آن را نصیب خود خواهد کرد.

اگر نتیجه ابتدایی انتخابات در 27 میزان اعلام شود و پس از بررسی شکایات، نتیجه نهایی انتخابات نیز روشن شود و کمیسیون انتخابات یک دسته انتخاباتی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کند، در آن صورت بهتر خواهد بود که همه دسته‌های انتخاباتی دیگر که بازنده اعلام می‌شوند، نتایج نهایی را از سوی کمیسیون انتخابات بپذیرند و از لجاجت کار نگیرند.

موضوع قابل تأمل دیگر این است که اگر روی برخی از مصلحت‌ها، انتخابات به دور دوم برود، در آن صورت کش‌مکش‌ها بیشتر خواهد شد و زمینه برای برگزاری دور دوم در کشور به هیچ صورتی مساعد نمی‌باشد؛ زیرا آغاز برفباری‌ها در برخی مناطق و بالارفتن سردی هوا، نمی‌گذارد که مردم به منظور رای دادن به پای صندوق‌های رای بروند.

از سوی دیگر هزینه بلند برگزاری انتخابات از توان حکومت افغانستان نخواهد بود و گفته می‌شود همین اکنون خزانه دولت حالت بحرانی دارد و کار برخی از پروژه‌های توسعه‌یی متوقف شده است.

با توجه به این گفته‌ها اگر انتخابات به دور دوم برود فکر می‌شود دیگر انتخاباتی برگزار نخواهد شد و هم مردم از دوام حکومت فعلی جداً خسته شده اند و می‌خواهند اداره‌یی به وجود آید که بتواند به مشکلات موجود کشور فایق آید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید