امریکا جنگ روانی را راه انداخته است

در حالی که استراتیژی نظامی امریکا در افغانستان هنوز معلوم نیست و مردم افغانستان در گوشه و کنار کشور قربانی تروریزم می شوند، امریکایی ها این جنگ روانی را در حال حاضر در افغانستان به راه انداخته اند و نیاز دارند که این جنگ را ادامه دهند.
دکتور زلمی زابلی یک عضو مجلس سنا گفت، در این سال هایی که امریکایی ها در این جا بوده اند ما باید از کمک های آن ها استفاده می کردیم و پیشرفت می نمودیم، اما امریکایی ها حالا به ما منت می دهند که اگر ما برویم، شما از پس خود بر نمی آیید. ملت ما نیاز دارد که وابسته به هیچ نیرو و قدرتی نباشد و خود بتواند سر پای خود، بایستد از دیگر کشورها کمک بخواهد اما همه چیزشان و فرمانداران شان خارجی ها نباشد.
وی افزود: اما متأسفانه حکومت داران ما نمی توانند این موضوع را اجرا کنند، ممکلتی هستیم که سیاست داخلی و خارجی درست نداریم، کابینه درست نداریم، نهادهای دولتی مان در دست افراد بی لیاقت است. پارلمان در دست افراد مافیافی می باشد. در این حالت چطور می توانیم خود بودجه خود را تأمین کنیم، امنیت ایجاد کنیم. مأاسفانه کشور ما تکه پاره شده است و زمان زیادی نیاز دارد تا به یک کشور منسجم برسد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید