عبدالرازق را تاریخ افغانستان فراموش نمی‌کند!

دیروز بیست وششم میزان نخستین سال‌روز ترور جنرال عبدالرازق اچکزی فرمانده پولیس ولایت کندهار بود که به گونه مرموزی به شهادت رسید و پرونده قتلش تا هنوز مکتوم و پوشیده مانده است.

زنده یاد شهید جنرال عبدالرازق از فرماندهان نترسی بود که پیش از تقررش به حیث فرمانده پولیس کندهار، آن شهر وضعیت آشفته و پریشانی داشت و هر روز در آن رخدادی ناشی از بد امنی، جنگ و ترور مشاهده می‌شد، اما با آمدن او در پست فرماندهی پولیس ولایت کندهار، مدت زمانی بعد، امنیت به این شهر باز گشت.

او مرد طالب ستیزی بود و دشمن رادر حوالی کندهار زمین گیر، و در برخی از ولسوالی‌های کندهار نیز امنیت نسبی تأمین گردید.

او، مردبا نفوذی بود وشجاعت ومدیریت خوب او یکی از عوامل برقراری امنیت در شهر کندهار بود.

در این مورد هیچ کس تردیدی نداشت. او، باقدرت و توانایی‌هایی که داشت امنیت را به این شهر بازگردانید. حتا ولسوالی سپین بولدک در دورترین نقطۀ مرزی محل امنی برای باشنده‌گان آن گردیده بود. این قدرت و نفوذ او سبب شده بود که او را به یک مرد نمونه مبدل کند. چند بار خواستند او را از کندهار دور کنند، ولی نفوذ گسترده او، در شهر کندهار و اطراف آن سبب شد که او همچنان در قدرت بماند.

حادثه شهادت او، همچنان یک قصۀ مرموز است. او از یک جلسۀ امنیتی که در آن فرمانده نیروهای خارجی نیز در آن شرکت کرده بود بیرون شده بودند و در یک محیط پر امنی که امنیت از سوی امریکایی‌ها گرفته شده بود، تروریست نفوذی او را آماج قرار داد و به شهادت رسانید.

پرونده مرگ او همانند پرونده مرگ جنرال داوود داوود، مولانای سید خیلی، استاد شهید پروفیسور برهان الدین ربانی و دیگران تا حال بسته مانده و گمان نمی‌رود که کسی در حال حاضر آن را باز کند و رازهای نامکشوف در باره آن را پیدا کند.

شجاعت و مردانه‌گی او در سراسر منطقه زبانزد خاص و عام بود. در برابر طالبان با سرسختی مبارزه می‌کرد و آنان را عمال پاکستان می دانست و از این رو در برابر آنان آشتی ناپذیر بود. او نقش پاکستان را در جنگ کنونی در افغانستان برجسته می‌دانست و از این رو نفرت عمیقی از عمال پاکستانی داشت و این امر سرانجام در کنار رازهای پوشیده دیگر، موجبات ترور او را فراهم کرد.

مردانه‌گی، شجاعت و دشمن ستیزی او، نام او را همیشه در اذهان مردم خواهد ماند و مردم افغانستان او را فراموش نخواهند کرد. یاد و خاطرات او جاودانه و روانش شاد باد!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید