تکفیری‌ها با روس‌های کافر چه تفاوت دارند!

هر مسجدی برای مسلمانان مقدس است و قابل تکریم، این مکان را مردم به نام خانه خداوند یاد می‌کنند، زیرا مسلمانان در آن پنج وقت گرد هم می‌آیند و به امامت یکی از مسلمین یکی از رکن‌های اساسی دین مبین اسلام را ادا می‌کنند و از خداوند طلب رحمت، شفاعت، بخشش و رستگاری می‌کنند.

مسلمانان در این مکان مقدس از جنگ و دعوا خود داری می کنند و حتا بدون طهارت به داخل آن پا نمی‌گذارند و باور دارند که در خانۀ خداوند باید با پاکیزه‌گی و تمیزی داخل شد.

در طول تاریخ هیچ گونه بی حرمتی به مساجد از سوی مسلمانان صورت نگرفته است و در درگیری‌ها و منازعات تنها بی باوران به اسلام، حرمت مسجد را شکسته اند و به آن بی احترامی کرده اند.

در جنگ‌هایی که در دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتفاق افتاد، این روس‌ها بودند که مساجد را آتش می زدند و یا با طیارات آن‌ها را بمباران می‌کردند و شهید می ساختند.

در این سال‌های اخیر بی حرمتی به مساجد از سوی دشمنان مردم افغانستان یعنی گروه‌های طالبان و داعش آغاز شده است. بم گذاری در محراب مساجد، اجرای حملات انتحاری در داخل مساجد از انواع جنایاتی است که از سوی این گروه‌ها صورت می‌گیرد؛ در حالی که این گروه‌های تروریستی خودشان را داعیان دفاع از اسلام می‌دانند و مدعی اند که برای برپایی اسلام ناب محمدی جهاد می‌کنند.

روز جمعه،اما تکفیری‌های تروریست پیشه یک بار دیگر حرمت خانه خداوند را شکستند و با حمله انتحاری وحشیانه‌یی درهنگام نماز جمعه، در مسجدی واقع روستایی در هسکه مینه ولایت ننگرهار، ده‌ها تن از مسلمانان بیگناه را به خاک و خون کشیدند.

در این حمله وحشیانه شصت و شش تن از هموطنان متدین و بیگناه ما کشته شدند و بیش از چهل  تن دیگر آنان جراحت برداشتند و حتا سقف مسجد از شدت انفجار برروی نمازگزاران فروریخت.

در آن حمله بزدلانه و رذیلانه، افزون بر پیرمردان شماری از نوجوانان نیز جان‌های عزیز شان را از دست دادند.

این حمله در نوع خود بی مانند بود، زیرا افزون برانفجار، فروریزی سقف مسجداز شدت انفجار، منجر به جان باختن نمازگزاران گردیده و شمار تلفات را بلند برد.

نماز گزارانی که در این مسجد آماج حمله تروریست ها قرار گرفتند مسلمانان بیگناه و شماری از دهقانان، کسبه کاران و دیگر اقشار جامعه بودند که هیچ پیوندی به دولت نداشتند.

این کشتار وحشیانه حتا از سوی مجامع بین‌المللی نیز تقبیح شده در داخل کشور مردم به عاملان این جنایت نفرین و لعنت فرستادند.

انتظار مردم از دولت این است که هرچه زودتر باید نهادهای مسوول سازماندهنده‌گان و عاملان این جنایت ضد بشری را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند تا به کیفر برسند و عبرتی باشد برای هرکه جسارت می‌کند تا به مساجد حمله کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید