نتایج ابتدایی انتخابات هرچه زودتر اعلام شود!

با آن‌که چندین روز از زمانی که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات، اعلام شود گذشته است، هنوز این کمیسیون نتوانسته است تصمیمی برای مشخص شدن روز انتخابات بگیرد. ولی در برخی از رسانه‌ها دیروز گزارش شده بود که کمیسیون نتایج ابتدایی را امروز اعلام می‌کند. این در حالیست که چند شب پیش چند تن به مرکز اطلاعات کمیسیون حمله کرده قفل این دفتر را شکستند، ولی جزئیاتی در مورد این که در داخل مرکز چه گذشت، به مردم روشن نشده است. مردم توقع دارند که کمیسیون کارهایش را به درستی و صادقانه و بی فساد انجام داده باشد و امیدهای مردم را به خاک برابر نکند. مردم امیدوارند که کمیسیون با شفافیت تمام رای‌های سفید را از سیاه و تمام رای‌های جعل شده و تقلبی را از شمار آرای پاک مردم جدا کرده باشد. مردم و حتا جامعه جهانی و کشورهای دوست افغانستان این بار انتظار دارند که شفافیت در انتخابات افغانستان ثابت شود و تنها رای های بایومتریک شده شمارش گردد. از آغاز انتخابات نیز قرار بر این بود که تنها رای‌های بایومتریک شده مدار اعتبار باشد که امیدواریم چنین شده باشد. مردم افغانستان انتظار دارند که کمیسیون هرچه زود تر تاریخ مشخص را برای اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات مشخص کند و آن را بار دیگر تغییر ندهد. اگر کمیسیون بار دیگر به وعده‌هایش وفا نکند، این کار اعتبار و حیثیت کمیسیون انتخابات را صفر خواهد کرد و امید مردم را به یأس مبدل خواهد کرد. دیروز گزارش شد کمپنی آلمانی تعداد کسانی را که در انتخابات شرکت کرده اند کمتر از تعدادی که کمیسیون اعلام کرده است، نشان داده، ولی با آن هم ما امیدواریم که سرانجام قفل این همه ابهام و مجهولات شکسته شود و مردم واقعیت‌های موجود در این باره را بدانند. به هر صورت نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرنوشت حکومت آینده را در کشور روشن می‌کند، حکومتی که در پنج سال گذشته ناتوانی‌های زیادی داشت و کشور را در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی قرار داد. مردم آرزو دارند حکومتی که در نتیجه آرای مردم ساخته خواهد شد، بتواند بر مشکلات موجود فایق آید و بتواند حتا گام‌های سازنده‌یی را در راه صلح افغانستان بردارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید