پاکستان خواستار از سرگيري روابط بازرگاني با افغانستان شد

اسلام آباد در يادداشتي خواهان از سرگيري روابط بازرگاني ميان افغانستان و پاکستان شده
است.
سخنگوي وزارت تجارت و صنايع مي گويد که پاکستان دو تاريخ را براي برگزاري نشست ترانزيتي پيشنهاد داده است و وزارت تجارت و صنايع افغانستان در حال رايزني است که در چه تاريخي، چه برنامه‌اي را روي دست بگيرد و نشست روي چه اهدافي باشد.
وزارت تجارت بر اين ديدگاه است که با تمام کشورها براساس منافع مشترک بايد کار کرد.
در رسانه هاي پاکستاني از زبان وزير اقتصاد اين کشور آمده است که کابل و اسلام آباد براي آغاز يک مذاکره بازرگاني تصميم گرفته اند و انتظار مي رود که کميسيون جداگانه اي براي بهبود روابط بازرگاني دو کشور ايجاد شود.
به دنبال موشک پراکني هاي پاکستان بر ولايت هاي جنوبي کشور و بسته شدن مرزهاي مشترک از سوي اين کشور به روي بازرگانان، خسارات هنگفتي به تجار وارد آمد و از سوي ديگر، صادرات پاکستان به افغانستان نيز يک و نيم ميليارد دالر کاهش يافت و افغانستان راه هاي بديل واردات و صادرات را در کشورهاي آسياي ميانه جستجو کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید