نتيجه انتخابات بايد فوراً اعلام شود

عبدالحميد مبارز

کميسيون مستقل انتخابات وعده کرده بود که نتيجه ابتدايي انتخابات را به تاريخ 27 ميزان اعلان مي نمايد، رييس کميسيون مستقل انتخابات چندين بار به نشر نتيجه انتخابات به تاريخ 27 ميزان تاکيد کرد، ولي سفير امريکا بعد از ملاقات با رييس کميسيون مستقل انتخابات به مطبوعات اظهار کرد که «شفافيت قربان سرعت نشود» بعد از آن تاريخ است که کميسيون مستقل انتخابات ديگر از تاريخ حرف نزد، تاريخ جديد بعد از مدت طولاني 23 عقرب را اعلام کرد، در حالي که صرف يک ميليون و نهصدهزار راي داده شده که اين تعداد راي به سهولت مي شد به دست شمار شود مگر اين کميسيون به شکلي که ديده مي شود با استفاده ماشين و تکنالوژي شمار را تمام نتوانسته، ولي شايعات امروز در شهر کابل اين است که تمام آرا قبلاً شمار شده و برنده و بازنده انتخابات معلوم گرديده، ولي فشارهاي خارجي نمي گذارد که نشر شود.

شام سه شنبه هفته گذشته از تلويزيون شنيدم که اجازه ي نشر نتيجه انتخابات افغانستان در کابل و به دست کميسيون انتخابات نيست، اين اجازه از امريکا و قصر سفيد صورت مي گيرد. در اين روزها که خليل زاد بعد از 9 دور مذاکرات با طالبان که طالبان را از فهرست سياه خارج ساخت و چون يک حکومت مقتدر تلقي و طالبان را همپايه حکومت امريکا معرفي و حکومت انتخابي، قانوني افغانستان را طوري در حاشيه قرار داده که تا حال از متن مذاکرات خليل زاد با طالبان کوچک‌ترين اطلاعي ندارند، شايع است که حال براي به دست آوردن رهايي انس حقاني و خدمت براي گروه حقاني که صدها افغان را در انتحار و انفجارها در افغانستان به قتل رسانده و نگذارد که نتيجه انتخابات نشر شود و در عوض آن حکومت موقت تشکيل شود که در آن طالبان بدون آن که از طرف ملت افغان انتخاب شده باشند شامل ساخته شوند، باز اين طالبان که تحت هدايت پاکستان عمل مي نمايند با يک صدا در مذاکرات با حکومت اشتراک داشته باشند و اعضايي که از دولت قانوني و انتخابي افغانستان در مذاکرات اشتراک مي کنند چون تحت فشار خارجي ها نقش عمده نخواهد داشت، بل نماينده گان احزاب و مخالفين حکومت اشتراک داده مي شوند تا مخالف حکومت عمل نمايند، به اين ترتيب مذاکرات و حکومت موقت به نفع طالبان يعني پاکستان تمام شود.

نگارنده که نماينده گي خليل زاد را با شناخت قبلي که از گفته ها و اظهارات وي در سناي امريکا و در مصاحبه با تلويزيون آريانا داشتم استقبال و حمايت نموده بودم امروز سخت پشيمان مي باشم و اين رويه وي که در نزد ما رويه متحد استراتيژيک ما و متحد امنيتي ما امريکا مي باشد مردم ما را از تقرب و انعقاد پيمان ها مي رود نادم بسازند.

به رهبران سياسي افغانستان متذکر مي شوم که موضع و پيام مردم ما را از دو مليون راي استنباط نمايند که در واقع از همه شما سلب اعتماد کرده اند، زيرا مشاهده کرده بودند که انتخابات 2009 و انتخابات 20014 را خارجي ها به جنجال انداختند و سياست‌مداران مقاومت نکردند، اگر اين بار باز بر مداخلاتي که در انتخابات رياست جمهوري ما آغاز کرده اند و نمي گذارند که نتيجه انتخابات نشر شود مقاومت نکنند و بدون درنظرداشت اين فشار نتيجه انتخابات را اعلام ننمايند و براي رفع مشکلات سياسي و جنگ مذاکرات مستقيم را با پاکستان آغاز نکنند و تلاش ننمايند تا اختلافات سياسي با مذاکرات و با انعطاف دو طرف و يک معامله جديد بر پايه توافقي که بين ذوالفقار علي بوتو و سردار محمد داوودخان شهيد صورت گرفته حل گردد تا هم افغانستان و هم پاکستان به سلامت بمانند.

امروز معلوم شده که از يک طرف پاکستان خود مشکلات بزرگي داشته و از لحاظ اقتصادي ورشکست شده و تا هنوز نتوانسته از مردم پاکستان يک ملت سازد چنانچه ثابت است که سندي سنديش مي خواهد، پشتون ها آزادي و حقوق اساسي شان را تقاضا دارند، بلوچ ها که تا امروز تسليم نگرديده و براي استقلال مبارزه مي نمايند، اين گونه مشکلات به اندک تحريک قدرت مي شود.

بناءً کنار آمدن پاکستان با افغانستان به نفع پاکستان نيز مي باشد، ديگر اين که پاکستان مخصوصاً نظاميان آن کشور بايد درک نمايند که کشورهاي بزرگ کشور چون پاکستان را که داراي بم اتوم مي باشد چون يک قدرت نظامي قوي تحمل کرده نمي توانند و در صورت صدمه زدن به افغانستان نوبت پاکستان مي رسد.

سياست‌مداران افغانستان يا ناتوان اند يا تحت فشار دولت خارجي که تا هنوز علاقه‌مندي شان به پاکستان بيش از افغانستان مي باشد در برابر آتش راکت نظاميان پاکستاني جوابي نداده اند، در مقابل انفجارها که تروريست هاي مزدور پاکستان در افغانستان به عمل مي آورند از مقابله بالمثل خودداري نموده اند، تجاوز پاکستان را در بعضي از نقاط صفري سرحدات ناديده گرفته اند تا با اين گذشت فضاي اعتمادي ايجاد شود تا درفضاي آن مذاکرات مستقيم به قول محمد اشرف غني رييس جمهوري افغانستان دولت با دولت صورت بگيرد، مذاکرات خليل زاد با طالبان براي صلح امريکا با طالبان مي باشد تا تأثيري به انتخاب مجدد دونالد ترمپ داشته باشد، توافق خليل زاد با طالبان نمي دانم با تحريک طالبان صورت گرفته يا به امارت اسلامي طالبان، اگر خليل زاد توافق را با امارت اسلامي طالبان تسويد کرده باشد معني آن اين است که امريکا ديگر دو دولت را به عنوان افغانستان مي شناسد که اگر اين طور باشد دوام ملاقات و مذاکرات با خليل زاد مورد سوال جدي قرار مي گيرد.

از طرفي هم از آن جا که تا حال معلوم نيست که خليل زاد با امارت اسلامي طالبان داخل مذاکره و موافقه مي باشد يا با تحريک نمي دانم چه فايده به افغانستان مي رسد که جناب کرزي دوام مذاکره با طالبان را از حکومت امريکا مي خواهد.

تا حال طالبان قانون اساسي افغانستان را نمي شناسند و با حکومت قانوني افغانستان مذاکره نمي کنند تلاش دارند تا نفاق را در بين سياست‌مداران افغانستان با اين موضع گيري با سياست‌مداران مذاکره مي کنند وسيع‌تر سازند، ديگر اين که جناب کرزي 21 سفر به پاکستان کرد و تلاش نمود تا روابط دو کشور بهبود بيابد، ولي مقامات حکومت پاکستان هر بار دروغ گفتند، وعده کردند مگر عملي ننمودند، جناب کرزي مي داند که طالبان بدون اجازه پاکستان يک حرف نمي زنند، اين که ملابرادر را آزاد ساخته و رهبر گروه مذاکره کننده قرار داده اطمينان دارد که ملابرادر آن زنجير و زولانه را که در زندان پاکستان تحمل کرده هرگز يک حرف هم بدون اجازه پاکستان گفته نمي تواند.

بناءً از جناب کرزي انتظار مي رود چون يکي از مشران مردم ما به حکومت موقت که براي سقوط رژيمي که خود کرزي پانزده سال براي به پا ايستاده کردن آن زحمات شباروزي و دشواري هاي بي شمار برخي از رهبران تنظيم ها را تحمل کرد و با صبر و شکيبايي دشمان ديروز را در تحت سقف يک تالار جمع کرد که اين عمل وي را مردم افغانستان فراموش نخواهد کرد، امروز مردم مي خواهند تا از موضع حکومت غني بدون توجه به مخالفت هاي اگر داشته باشند طوري همکاري نمايد تا رژيم سياسي که سقوط آن يکي از آرزوهاي پاکستان مي باشد نجات يافته، ديموکراسي در کشور ما نهادينه شود. همين قسم داکتر محمد اشرف غني و داکتر عبدالله عبدالله تا روزي که رييس جمهور جديد حلف وفاداري ياد نمايد و رسماً قدرت را تسليم شود مسوول دولت مي باشند بايد هردو توجه به برد و باخت منافع علياي افغانستان را در نظر داشته فوراً نتيجه انتخابات را نشر و مردم را از تشويش بکشند تا امور کشور به صورت عادي جريان پيدا نمايد، در چنين يک موقف در تاريخ کشور سربلند خواهند شد و در غير آن تاريخ محکمه شان خواهد کرد، روزهاي تاريخي و حساس را افغانستان که کاملاً تنها مانده مي گذارد چه دوستان هم با پيروزي افغانستان ضعف پاکستان را ديده تا به طرفداري پاکستان حرکت دارند در غير آن خليل زاد 180 درجه چرخ نمي زد و از دفاع افغانستان به نفع پاکستان نمي گراييد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید