آلوده‎گی هوا، انتحاری دیگر برای باشنده‌گان کابل!

در حالی که روز به روز هوا سرد می شود و از نزدیکی زمستان سرد خبر می‌دهد، شهر کابل نیز آرام آرام گرفتار هوای بد و محیط زیست آلوده می شود تا زنده گی را بر شهروندانش تنگ و سخت سازد.

از همین حالا آلوده گی هوای شهر کابل و حاشیه های شهر آغاز شده است، آلوده گی هایی که می تواند برای کودکان، جوانان، نوجوانان، مردان و زنان بیماری های سختی را با خود بیاورد و مردم تنگدست و فقیر کابل را از این ناحیه نیز  در تنگنا و دشواری قرار دهد.

چندین سال است که استعمال زغال سنگ، چوب، پلاستیک، رابر و دیگر مواد محروقاتی آلاینده، زمستان های کابل را مه آلود و غباری می سازد. این هوا از طریق تنفس شهروندان را به انواع بیماری مبتلا می کند که احتمالاً هزاران کودک عزیز این شهر در میان آن ها خواهند بود.

نهاد های مسوول در چند سال اخیر تدابیری  در این زمینه ها نگرفته اند. و هر سال بر این مشکلات افزوده می شود چون نفوس شهر نسبت بد امنی های بیشتر در ولایت های کشور، بیشترمی گردد.

ترافیک سنگین در کابل نیز دلیل این مشکلات می باشد زیرا سال هاست که استعمال تیل های بی کیفیت در وسایط، یکی از عوامل آلاینده گی هوای کابل است. تاجران و وارد کننده گان تیل با انواع ترفند ها و دادن رشوت های کلان به مسوولان، تیل های بی استندرد را وارد می کنند و استعمال آن در موتر ها، سبب ایجاد دود در هوای کابل می شود.

تمامی حمام های موجود در شهر کابل از استعمال کننده گان زغال سنگ در پایتخت اند. بخش عظیمی از هوای دودگین و آلوده در پایتخت، محصول کار وبار حمامیان و مردم شهر کابل می باشد که برای تسخین از زغال سنگ استفاده می کنند و برای خود و مردم شهر بیماری و ده ها مشکلات دیگر بار می آورند.

هم شهر داری کابل و هم نهاد های مسوول دیگر تا هنوز در این راستا راهکار عملی نداشته اند ولی شنیده شده است که دولت دراین باره راهکار پنج ساله تدارک دیده است تا با آلوده‌گی هوای کابل مبارزه کند.

در هجده سال گذشته حکومت در راه ساخت و ساز بند های برق بالای دریای کنر و پنجشیر که می توانند نیازمندی برق مردم کابل را تأمین کنند، گام عملی برنداشت ورنه هرگونه پروژه کلانی در این مدت تکمیل می شد و بخشی از مشکلات مردم از رهگذر برق حل می گردید.

مردم با این همه از حکومت می خواهند که به مشکلاتی که از رهگذر آلوده گی های هوا در زمستان دامنگیر مردم خواهد شد توجه جدی داشته باشد. این مشکلات در کوتاه مدت سبب بیماری هایی خواهد شد که درمان آن ها میسر است ولی در دراز مدت عامل سرطان ها خواهد بود که درمانی ندارد و سبب مرگ هزاران تن خواهد شد.

بیماری های تنفسی عمده ترین و شایع ترین بیماری در زمستان ها در شهر کابل است که نه تنها کودکان، بلکه بزرگ سالان را نیز مبتلا می کند. مبارزه با بیماری ها برای مردم خیلی گران تمام می شود زیرا فقر و بیچاره گی گریبانگیر مردم  سراسر کشور و شهر کابل می باشد از این رو در مداوای بیماری های شان با مشکلات فراوان مواجه می شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید