تاکید حکومت بر آوردن اصلاحات در وزارت امورخارجه

همزمان با معرفی شدن گران هیواد به عنوان سخن‌گوی جدید وزارت امورخارجه کشور، ریاست جمهوری بر آوردن اصلاحات و فوری و برنامه‌های دراز مدت در این وزارت تاکید می‌کند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست جمهوری روز یکشنبه (۱۲عقرب)، در نشست خبری در کابل، گفت که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشوری در جریان دیداری با ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بر آوردن “اصلاحات فوری” و طرح پلان‌های دراز مدت برای تقویت وزارت خارجه، تاکید کرد.

او افزود: “تاکید عمده رییس جمهوری، این است که این نهاد منحیث مجری مهم سیاست خارجی بتواند دیدگاه بلند مدت و ستراتیژیک حکومت افغانستان را برای گسترش همکاری‌های منطقه‌یی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی به پیش ببرد.”

آقای صدیقی افزود که رییس جمهوری از سرپرست وزارت امورخارجه خواسته است، تا بخش “چگونه‌گی و ساختن لوایح” مورد نیاز برای فعالیت این وزارت، اقدام‌های فوری را روی دست گیرد.

سخن‌گوی ریاست جمهوری همچنان گفت که رییس جمهور غنی بر ایجاد “معیارهای درست و قبول شده” برای تعیین دیپلوم‌ها و کارمندان این وزارت، تاکید کرده است، افراد بر اساس اصل شایسته‌گی و فهم شان مقرر شوند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در گزارش‌اش از عدم شفافیت در روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان به خارج از آن کشور خبر داده بود.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۴۴ درصد کارمندان وزارت خارجه در جریان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون هیچ گونه امتحان رقابتی، استخدام شده‌اند.

آقای غنی از وزارت خارجه خواسته، تا طرح بازسازی تمامی سفارت خانه‌های افغانستان را به ریاست جمهوری ارایه کند.

او، همچنان گفت رییس جمهور غنی، در مورد ” یک مقدار چالش‌ها” که در این وزارت موجود است، نیز به وزارت خارجه صحبت کرده است.

آقای صدیقی، گران هیواد را به عنوان سخن‌گوی جدید وزارت خارجه معرفی کرد.

سخن‌گوی جدید وزارت خارجه پس از آن مقرر شد که صبغت الله احمدی، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت خارجه به دلیل آن‌چه که ارگ آن را “اظهارات غیر مسوولانه” خوانده بود، از وظیفه‌اش برکنار کرد.

موضوع آوردن اصلاحات پس از آن مطرح شد که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اخیرا وزارت خارجه را به فساد اداری متهم کرد و پیش از آن، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز این وزارت را به عدم همکاری در ارزیابی موارد فساد متهم کرده بود.

اما، صلاح الدین ربانی، سرپرست پیشین وزارت خارجه در متن استعفانامه‌اش، حکومت را به باد انتقاد گرفته بود.

او، در استعفانامه‌اش نوشته بود: “از همان آغازین روزهای این حکومت، تا این روزهای پایانی… شاهد بودم که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشانیدن نهادهایی که درهمه دنیا حیثیت ستون نظام‌ها را دارند، با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه‌یی صورت می‌گرفت.”

پیش‌تر از آن، وزارت خارجه به ناهید ایثار که بر اساس فرمان رییس جمهورغنی به صفت معین آن وزارت تعیین شده بود، اجازۀ کار نداده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید