دستگاه «ام آر آی» در شفاخانه سردار داوود دوسال می‌شود که غیرفعال است

هیآت نظارتی مجلس که از شفاخانه سردار داوود و دانشگاه مارشال فهیم دیدار کرده است می‌گوید که دستگاه “ام آر آی” در شفاخانه نظامی، از دو سال به این‌طرف غیرفعال است.
هیآت نظارتی کمیسیون امور دفاعی مجلس که به تازه‌گی از شفاخانه سردارداوود خان و دانشگاه نظامی مارشال فهیم دیدار کرده، با ارایه گزارش در نشست روز دوشنبه (13 عقرب) مجلس گفت که نا رسایی‌هایی در این دو نهاد ارتش وجود دارد.
در این گزارش به نقل از رییس شفاخانه سردار داوودخان آمده که تمام احتیاجات این شفاخانه در اول سال تثبیت و پیشنهاد می‌گردد، اما بخشی از قراردادهای آن که به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده می‌شود، به وقت و زمان اجراآت صورت نمی‌گیرد.
دستگاه ام آر آی که برای تشخیص بیماری عکس می‌گیرد از دو سال به این سو و نیز تعداد دیگر از دستگاه‌های طبی در شفاخانه سردار محمد داوود خان غیر فعال‌اند. مسوولین شفاخانه گفته که این موارد را با مقام‌ها بالا در میان گذاشته اما توجه نشده است.
نبود امبولانس هوایی، نبود پول فزیکی برای تداوی مریضان عاجل، کمبود دوا، کمبود لوازم اولیه و غیر فعال بودن برخی دستشویی‌ها هم از مشکلات دیگر این شفانه خوانده شده است.
همچنان تعدادی از مریضان داخل بستر در شفاخانه سردار داوود گفته اند، در حالی که در بستر بیماری هستند؛ اما در قطعات نظامی شان غیر حاضر شده اند.
شفاخانه سردار داوود خان بزرگ‌ترین شفاخانه نظامی مربوط وزارت دفاع ملی است. این وزارت برعلاوه 6 شفاخانه ساحوی نیز دارد.
هیآت نظارتی کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان همچنان از وضعیت دانشگاه مارشال فهیم هم گزارش داد.
نبود کادرهای علمی با درجه تحصیلی ماستر و دوکتورا و کمبود دوکتورین نظامی از مشکلات عمده این دانشگاه خوانده شده و مسوولان مربوطه گفته که در این راستا هیچ گونه توجهی از سوی مقام‌های بالا صورت نگرفته است.
همچنان، عدم رعایت ترکیب ملیتی، کمبود البسه، نبود دیپوی مهمات و کیفیت نا مناسب اعاشه پرسونل از مشکلات دیگری این دانشگاه خوانده شده است.
مهدی راسخ عضو هیآت کمیسیون امور دفاعی مجلس گفت که هیآت در راستای رفع این مشکلات تذکراتی را به مسولان داده است؛ اما با وجود هیآت اداری مجلس با فرستادن این گزارش به مقام‌های ذیربط اقدام لازم در زمینه اتخاذ کند.
دانشگاه نظامی مارشان فهیم در سال 1391 ایجاد شده و وظیفه عمده این دانشگاه انکشاف رهبری و دوکتورین نظامی می‌باشد. این دانشگاه یگانه موسسه عالی نظامی در کشور است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید