وزارت خارجه امریکا: پاکستان فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در خاک‌اش را محدود نکرده است

وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا، گفته است که اسلام‌آباد فعالیت گروه طالبان و شبکه حقانی را در پناه‌گاه‌های امن این گروه‌ها در خاک پاکستان، محدود نکرده است.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، گزارش سالانه‌اش در مورد هراس‌افگنی را منتشر کرد که در بخشی این گزارش به فعالیت گروه طالبان، شبکه حقانی، القاعده، لشکر طیبه و جیش محمد پرداخته شده است.

همچنان در این گزارش آمده است که پاکستان در محدودسازی فعالیت لشکر طیبه و جیش محمد، نیز ناکام بوده است.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان در این مورد گفت: “چرا امریکا هیچ اقدام نمی‌کند، اگر واقعا امریکایی‌ها بخواهند که اسلام‌آباد، مسکو و تهران به افغانستان جنگ‌جو نفرستند، می‌توانند مانع شوند.”

در این گزارش همچنان، تهران هم به پشتی‌بانی از شبکه القاعده متهم شده است. در این گزارش آمده که ایران به گونه مداوم به شبکه حمایوی القاعده پناه‌گاه و اجازه فعالیت در خاک‌اش را داده و این شبکه به افغانستان و سوریه جنگ‌جو و پول می‌فرستد. اما، ایران این اتهام‌ها را پیوسته رد کرده است.

امان‌الله عظیمی، عضو دیگر مجلس، در این زمینه اظهار تاکید کرده است که امریکا، پاکستان و ایران در همه مسایل افغانستان دخیل استند، اما جالب است که برای نخستین بار است که امریکا می‌گوید، ایران و پاکستان در افغانستان مداخله می‌کنند.”

با این حال، وزارت امور خارجه افغانستان، با استناد به گزارش تازه وزارت امورخارجه امریکا، می‌گوید که این گزارش پشتی‌بانی اسلام‌آباد از گروه طالبان را تایید می‌کند و روشن می‌سازد که پاکستان جلو رفت و آمد هراس‌افگنان را از مرزاش با افغانستان نمی‌گیرد.

وزارت خارجه امریکا گفته که بقایای رهبری شبکه القاعده در افغانستان، پاکستان، سوریه و کشورهای شرق میانه هنوز هم فعالیت دارد و گروه‌های منطقه‌یی دهشت افگنی در سال ۲۰۱۸ نیز کشورها را تهدید کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید