از زیر پلو، مُلی بر آمد!!

چنین به نظر می‎رسد که کمیسیون انتخابات، خلاف‌رفتاری و قانون شکنی را بنابر هر دلیلی‌که است آغاز کرده واعتبار این نهاد انتخاباتی را کمیشنران آن می‌خواهند دوباره به صفر تقرب دهند. دیروز برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که کمیشنران کمیسیون انتخابات فیصله کرده اند که روند بازشماری را آغاز می‌کنند.

موضوع قابل اندیشه در این بازشماری این است که کمیسیون انتخابات در روند بازشماری رای‌هایی بدون بایومتریک را هم شامل ساخته اند. این کمیشنران درتوجیه این عمل‌شان از ناپدید شدن کارت‌های حافظه برخی از محلات در روز انتخابات سخن زده اند.

این در حالی است که کمیسیون‌های انتخاباتی بنابر فیصله‌هایی که داشتند مکرراً اعلام کرده اند که رای بدون بایومتریک فاقد اعتبار است. نامزدان ریاست جمهوری این فیصله را که با تفاهم ‌شان انجام شده است، پذیرفته اند واز این طرزالعمل، همه نهادهای ملی و بین‌المللی استقبال کرده و به گونه‌های مختلف ابراز داشتند که رای‌های بدون بایومتریک تقلب است و باید از شمارش دور ساخته شوند.

مردم افغانستان نیز امیدوار بودند که در این دور انتخابات ریاست جمهوری، نسبتاً شفافیت وعدالت تأمین خواهد شد و رییس جمهور آینده کشور با رای واقعی شان به اریکه قدرت تکیه خواهد زد. اما دو روز پیش گزارش شد که بازشماری صندوق‌های رای، آغاز می‌شوند و رای‌هایی بدون بایومتریک نیز در روند شمارش شامل خواهند بود.

در پای این فیصله شش تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات امضا کرده و رای موافق داده اند، اما یک تن از کمیشنران با این فیصله مخالفت کرده و دلایل قانونی مخالفت‌اش را ابراز داشته است. اکنون باید از کمیسیون انتخابات پرسیده شود که بنابر کدام ادله ودست‌آویز قانونی با چنین فیصله خاینانه تن داده اند و تسلیم سازمان تقلب شده اند.

اگر قرار می‌بود که رای بدون بایومتریک مدار اعتبار باشد پس چرا به میلیون‌ها دالر برای خریداری دستگاه‌های بایومتریک هزینه شد.

کمیسیون انتخابات باید از همان ابتدا به این مهم توجه می‌کرد و سرمایه هنگفت ملی را که با خون مردم به دست آمده است، به هدر نمی‌داد. همه مردم افغانستان می‌دانند که اعتبار دادن به رای‌های بدون بایومتریک پذیرفتن تقلب است و کمیشنران کمیسیون انتخابات با دزدان سازمان تقلب، دهن جوال را گرفته اند و می‌خواهند باردگر افغانستان ما را به سوی بحران و کشمکش جهت بدهند. در حالی‌که مردم عاشق عبدالله و غنی نیستند و می‌خواهند که اداره قانونی به اساس رای پاک شان به وجود آید.

بازهم تاکید می‌کنیم که اگر رای بدون بایومتریک در شمار آرا شامل شود واز زیر پلو، مُلی برآید، مردم به کمیسیون انتخابات باور نخواهند کرد و سر انجام بحران، همه کشور را فرا خواهد گرفت و مسوولیت آن بردوش همین کمیسیون قانون شکن خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید