نامه‌یی عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد جلالتمآب سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد!

 

 آنچه در نامه نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان به این کمیسیون نگاشته شده غیرواقعی واتهام بیش نبوده که نمایان‌گر اغفال شدن نماینده سازمان ملل متحد توسط حلقات خاص در داخل دفتر آن‌ها ( یوناما) پنداشته شده وبه عنوان یک توطیه تلقی می‌گرددکه بلاخره واقعیت قضیه برهمه‌گان روشن خواهد شد.

*******************
چنانچه آگاهی دارید، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و اعلام نتایج این انتخابات تاهنوز صورت نگرفته است.
در حالی که تلاش برای جدا سازی ارای پاک از ناپاک، در کمیسیون مستقل انتخابات هنوز ادامه دارد، دفترنماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) به تاریخ ۱۰ نوامبر2019 نامه ای را عنوانی کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و در آن بنده را به تهدید زنده‌گی یکی از کارمندان کمیسیون و اظهارات توهین آمیز مرتبط به قومیت و مذهب، علیه او، متهم کرده است.
در پیوند به نامه ذکر شده که کاپی آن ضمیمه است احتراماً چنین نگاشته می‌شود:
مطابق منشور سازمان ملل متحد قطع‌نامه شماره ۲۴۰۵ سال ۲۰۱۸ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت این سازمان در افغانستان حمایت وکمک به نهاد های دولتی به حیث عضو این نهاد معتبر بین‌المللی می‌باشد. نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان يك ماموريت سياسي است كه دفاتر سياسي كارا را در افغانستان مساعدت نموده و با دولت افغانستان همكاري و از آن حمايت کرده و روند صلح و آشتي ملي را پيشتی‌باني مي‌كند.
ارزش‌هاي دموكراسي و حقوق بشري، حمايت از غيرنظاميان در درگيري‌هاي مسلحانه و تلاش براي ترغيب بيشتر حاكميت قانون و همكاري‌هاي منطقه‌يی، از دیگر بخش‌های این ماموریت است.
چشم انداز نماینده‌گی سازمان ملل متحد براي يك افغانستان با ثبات و مرفه كه در آن ارزش‌هاي حقوق بشري رعايت گرديده و افغانستان در صلح با خود و همسايه‌گان زيست كند برای افغان‌ها قابل درک و استقبال میباشد.
در حوزه انتخابات، ماموريت نماینده‌گی سازمان ملل متحد، مشوره دهي، تسهيل امكانات مالي و لوژستيكي و ارتقاي ظرفيت سازماني كميسيون های انتخابات براي برگزاري انتخابات شفاف و قابل قبول مطابق سند پروژه ( سند امضاء شده پروژه های همکاری های ملل متحد برای انتخابات افغانستان) می باشد.
اما آن‌چه در نامه نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان به این کمیسیون نگاشته شده غیرواقعی واتهام بیش نبوده که نمایان‌گر اغفال شدن نماینده سازمان ملل متحد توسط حلقات خاص در داخل دفتر آن‌ها (یوناما) پنداشته شده وبه عنوان یک توطیه تلقی می‌گردد که بلاخره واقعیت قضیه برهمه‌گان روشن خواهد شد.
کارکنان با تجربه دفتر یوناما نیک می‌دانند که در صورت وجود تنش لفظی، نگاشتن نامه‌یی به این محتوا بیان‌گر یک برخورد غیر مسلکی، مداخله در امور اداری و استفاده سوء از صلاحیت و سمت نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان بوده که استقلالیت کمیشنران این کمیسون را به‌شدت آسیب می‌رساند، کما این که مسوولیت و صلاحیت‌های نماینده‌گی سازمان ملل متحد در یک کشور، چنین اجازه ای را به ایشان نمی‌دهد.
مطابق مکلفیت‌های سند پروژه امضاء شده به ویژه ماده اول بخش استراتیژی آن؛ وظیفه نماینده‌گی ملل متحد درافغانستان حمایت ازاعتبار دهی، شفافیت، وعادلانه بودن انتخابات می‌باشد، اما سکوت نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان ( یوناما)در مورد فیصله‌های غیرفانونی شماره104مورخ 4 نومبر سال روان و شماره 105 مورخ 7 نومبرسال 2019 کمیسیون مستقل انتخابات وسکوت نماینده‌گی ملل متحد در برابر نقض تقویم انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان سال 1398 وتاخیر اعلام نتایج آن نشان دهنده عدم توجه یوناما نسب به مشروعیت بخشی تقلب‌های سازمان یافته انتخاباتی بوده که مشروعیت مأموریت این سازمان را زیر سوال می‌برد.
می‌بایست یوناما مطابق اهداف ومفاد سند پروژه امضاء شده (میان کمسیون‌های انتخاباتی ودفتریوناما و یو ان دی پی) درباره فیصله‌های غیرقانونی کمیسیون مستقل انتخابات یاد داشت‌های مشورتی وحقوقی را ارسال می‌کردند، اما یوناما برخلاف وظایف ومکلفیت‌های خویش ؛ بدوراز عرف ماموریت تعریف شده آن دفتر نامه‌یی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است که متن ومحتوای نامه نشان دهنده اغراض سوء تهیه کننده‌گان و ارسال کننده گان آن می‌باشد.
مردم افغانستان از سازمان ملل متحد متوقع اند که بدور از اغراض سیاسیی در جهت به ثمررساندن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمک نماید، تا افغانستان صاحب حکومت منتخب گردیده برمشکلات عدیده ای موجود فایق اید.
برای جدا کردن حق از ناحق، نسبت به اتهام غیر واقعی وارد شده به من از جانب نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان، مسأله را از مجاری قانونی آن با سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد شریک و تعقیب می‌نمایم.
با درنظرداشت مطالب نامه دفتریوناما وماموریت تعریف شده آن سازمان که درتناقض قراردارند؛ اذعان می‌دارم: به باورمن شاید افراد استفاده جو وچینل‌های خاص ایجاد شده در داخل یوناما که مانع شفافیت انتخابات گذشته ریاست جمهوری اند در تحریف افکار مشاورین یوناما اثرات منفی به جا گذاشته اند زیرا در قانون انتخابات افغانستان، لوایح، طرزالعمل‌ها وسند دوجانبه برای حمایت از روند انتخابات دیده نمی‌شود که درچنین حالاتی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد همزمان درنقش مدعی، پولیس وقاضی قرارگیرد، یعنی هم اتهام واردنماید، هم دلایل اثباتیه راترتیب دهد هم حکم عزل یک کمشنر را صادر نماید که این گونه عمل کرد این مقام یوناما دراین مرحله حساس اعلام نتایج انتخابات تعجب برانگیز ونگران کننده می‌باشد.
از این که به مذهب، مقدسات وقوم هیچ کسی توهین و اهانت نکرده‌ام وهیچ شخصی را تهدید به مرگ ننموده‌ام؛ اتهامات مندرج نامه دفتر یوناما را شدیداً رد وتقبیح نموده خواهان پیگردقانونی قضیه می‌باشم. منحیث یک شهروند مسوول وقانون پذیر آماده هستم دربرابر هرگونه تخلف مورد بازپرس قانونی قرار گیرم.
دراخیریک بار دیگر از جامعه بین‌المللی وبه خصوص سازمان ملل متحد وکشورهای کمک کننده به افغانستان به خاطرحمایت‌های لازم شان از مردم افغانستان ودست آوردهای هژده سال اخیرکشورتشکرمی‌نمایم . امیدو توقع من به حیث یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازنماینده‌گی خاص سرمنشی سازمان ملل متحد این است که به خاطرحفظ استقلالیت کمیسیون واجراات آن در پرتو قانون اساسی، قوانین انتخاباتی، لوایح وطرزالعمل های نافذ حمایت نموده واز وارد ساختن اتهامات بدون سند که از سلیقه‌های برخی از مامورین یوناما ناشی می‌شود، احتراز نمایند.
لازم به ذکر است که این نامه به نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای کمک کننده مقیم کابل نیز فرستاده خواهد

باتجدید احترمات فایقه مولانا محمد عبدالله
کمیشنرکمسیون مستقل انتخابات افغانستان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید