دادستانی‌کل: بیش از 2500 قضیه خشونت علیه زنان در سال جاری بررسی شده‌ است

دادستانی کل کشور می‌گوید که به بیش از 2500 قضیه خشوت علیه زنان در سال جاری رسیده‌گی صورت گرفته است. جمشید رسولی سخن‌گوی دادستانی‌کل، روزچهارشنبه (22 عقرب) در یک نشست خبری در کابل از بررسی کامل قضایای خشونت علیه زنان در جریان امسال خبر داد.
آقای رسولی گفت: ” گزارش‌ها از 34 ولایت کشور به‌شمول مرکز نشان می‌دهد که از آغاز سال مالی 1398 تا اکنون 2527 قضیه خشونت علیه زنان در سارنوالی‌های سراسر کشور ثبت شده است”.
او، بیان داشت که دادستانی‌کل به تمامی این قضایا به گونه جدی وعادلانه در پرتو قوانین نافذه کشور رسیده‌گی کرده است. به گفته وی، لت‌وکوب، تجاوز جنسی، آزار واذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و کار و منع تصرف در اموال؛ مهم‌ترین موارد ثبت شده خشونت‌ها علیه زنان را تشکیل می‌دهد.
سخن‌گوی دادستانی‌کل کشور افزود:”از مجموع 2527 مورد خشونت علیه زنان، 1240 مورد آن لت وکوب، 263 مورد آزار واذیت، 217 مورد دشنام و تحقیر و149 مورد آن تجاوز جنسی گزارش شده است”.
آقای رسولی گفت که افزایش میزان حضور دادستان‌های زن از 6 ولایت به 32 ولایت وهمچنان و افزایش کارمندان زن در دادستانی‌ها از 3 درصد به 22 درصد، از دیگر دستاوردهای دادستانی‌کل کشور در طی سه تا چهار سال اخیر است.
او، گفت که دادستانی‌کل در کنار رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان به منظور کاهش جرایم خشونت و رسیده‌گی به موقع رویدادها، آمریت‌های دادستانی مبارزه با خشونت علیه زنان را در 34 ولایت کشور ایجاد کرده است.
سخن‌گوی دادستانی‌کل کشور گفت که همچنان در یک اقدام تازه در سال روان به منظور مبارزه موثر برای کاهش و از بین بردن عوامل آزار واذیت زنان وایجاد فضای امن ومصون کاری در نهادهای دولتی و خصوصی، دادستانی‌های مبارزه با آزار واذیت زنان نیز ایجاد شده است.
دادستانی‌های مبارزه با آزار واذیت زنان پس از آن روی دست گرفته می‌شود که اتهام‌های سنگین خشونت و سوء‌استفاده جنسی زنان در ادارات پیوسته مطرح شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید