بازی گرگ و میش نشانه‌ی از بحران تازه در کشور!

آن‌گونه که دیده می‌شود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این بار نیز اعلام نمی شود. کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری تاریخ بیست وسوم ماه عقرب را برای اعلام نتایج اولیه انتخابات بر گزیده بود. این بار دوم است که تاریخ اعلام نتایج به تأخیر می‌افتد. کمیسیون انتخابات همین اکنون کارهای زیادی باید انجام بدهد، تا بتواند نتایج اولیه انتخابات را اعلام کند.

تعلل در این راستا همه ناشی از کند کاری عامدانه کمیسیون از انجام وظایفش می‌باشد، تا نتیجه انتخابات چند مدت دیگر نیز به تعویق افتد.  به تعویق افتادن روز انتخابات برای جاعلان و متقلبین این فرصت را مهیا کرد، تا با خاطر جمع به کار هایی که باید انجام می دادند، رسیده‌گی کنند.

کمیسیون تا حال نتوانسته است مشکل آرای اختلافی را حل کند. رای‌های پیش از وقت و قبل از وقت نیز هنوز در میدان افتاده است تا مورد تصمیم گیری قرار گیرند که نگرفته است.

کمیسیون در حالی که تیم های خود را برای باز شماری تعدادی از مراکز رای دهی تازه به ولایت‌ها اعزام کرده که نشان می‌دهد کمیسیون درواقع تصمیمی برای اعلام نتایج انتخابات به تاریخی که خود مشخص کرده بود، هنوز ندارد.

اختلافات در درون کمیسیون انتخابات شدت گرفته است، نا هماهنگی‌های موجود در این کمیسیون حاکی از دسیسه‌یی در روند شمارش آرای رای دهنده گان و اعلان آن برای مردم در حال شکل گیری می‌باشد. گمانه زنی هایی وجود دارد که تحولات تازه در کشور، سفرخلیل‌زاد و رهبران سازمان جاسوسی پاکستان به کابل، رهایی انس حقانی و دو تن از یارانش از زندان، همه و همه پیوندهای پیدا و پنهانی با همدیگر دارند که در هوای گرگ و میش کنونی در کشور، از بروز نشانه‌های بحران تازه خبر می‌دهند. مردم انتظار تحول جدی در این زمینه دارند و می‌خواهند دوستان بین‌المللی افغانستان و سیاسیون ارگ با درک وضعیت ناگوار و خطرناک کنونی، دل بسوزاند و بگذارند رای واقعی مردم حکومت مشروع را بسازد تا بتواند با قوت در تمام زمینه‌ها عمل کند و کشور را به ساحل امن و آرامش برساند.

آغاز بحران جدید در کنار جنگ و چاق کردن نفاق و تبعیض در میان مردم در عصری که کشورها و قاره‌ها را ارتباطات و تکنولوژی به دهکده مبدل کرده است، نشان جهالت است و کشوری که در چنین وضعیتی گیر مانده باشد، امیدی به آینده و فرداهای خویش ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید