از موضع قدرت با طالبان مذاکره شود!

نشست چین که قرار بود در همین نزدیکی‌ها میان طالبان و نماینده‌گانی از افغانستان برگزار شود تا هنوز هم تاریخ آن روشن نیست. طالبان حاضر نیستند که با نماینده‌گان حکومت افغانستان به گونه‌ی رسمی دیدار داشته باشند.
سخن‌گویان طالبان گفته اند که با نماینده‌گان حکومت از آدرس شخصی‌شان می‌شود که ملاقات کرد. این در حالی است که موضوع تبادل انس حقانی و دو تن دیگر از تروریستان خطرناک و آدم‌کش با بُن بست مواجه شده و گفته شد که این تروریستان دو باره به زندان بگرام برگردانده شده‌اند.
رولا غنی همسر رییس حکومت وحدت ملی در نشستی در امریکا گفت که طالبان شرایط تبادله را نقض کرده‌اند. برخی باور دارند دو استاد دانشگاه امریکایی که درافغانستان در اسارت طالبان به سر می‌برند ممکن است یکی یا هر دو به قتل رسیده باشند، به همین منظور تا اکنون این تبادله در ابهام قرار دارد که انجام می‌شود و یا خیر؟
اگر قرار باشد تبادله انجام شود و این دو استاد امریکایی در قید حیات باشند باید حکومت افغانستان از این اقدام، امتیاز بیش‌تر بگیرد و تسلیم خواسته‌های طالبان و یا امریکایی‌ها نشود.
حکومت افغانستان باید پیش شرط آتش بس را در تبادله استادان امریکایی با تروریست‌های شبکه حقانی و یا برگزاری نشست چین در سر خط پیشنهادات خودش قرار بدهد و تا طالبان و شبکه حقانی که مستقیماً از سوی شبکه استخبارات پاکستان رهبری و سازمان‌دهی می‌شود پیش شرط آتش بس را نه‌پذیرند، نباید تبادله انجام شود و یا نشست چین برگزار شود.
به همین گونه در داخل افغانستان در رابطه به نشست چین و یا تبادله تروریستان با دو استاد دانشگاه امریکایی وحدت نظر میان حکومت و نماینده‌گان نهادهای سیاسی و احزاب به وجود آید و رهبران حکومت تلاش کنند تا با گذشت و مدارا با شخصیت‌های سیاسی شناخته شده در این موارد به توافق برسد و یا اختلاف ها کاملاً حل شوند.
تا اکنون فهرست نام‌های کسانی که به نماینده‌گی از مردم افغانستان در نشست چین اشتراک می‌کنند، رسانه‌یی نشده است.
رهبران حکومت نباید در تلاش این باشند که افراد مربوط به خودشان در فهرست گنجانیده شوند؛ بل کوشش کنند که یک فهرست نسبتاً قابل قبول ترتیب گردد و آن‌ها در نشست چین از مردم افغانستان نماینده‌گی نمایند.
از سوی دیگر الی برگزاری نشست چین عملیات بر ضد هراس افگنان با جدیت و قوت ادامه یابد تا نماینده‌گان مردم افغانستان از موضع قدرت با طالبان وارد مذاکره شوند.
اگر طالبان خوب کوبیده شوند و ماشین جنگی آن‌ها آسیب ببیند، ممکن است مذاکرات صلح نتیجه بدهد و آتش بس از سوی طالبان پذیرفته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید