به مناسبت روز دانش‌جو

 

احمد سعیدی

عدم تلاش دانش‌جو در دوران تحصیل، ضعف نهادهای تحصیلی، ورود بیش از حد دانش‌جو بی سواد به جامعه باعث شده است، تا جامعه و نهادها بالای دانش‌جوین بی باور باشند. در دوران تحصیل برای دانش‌جویان دوره‌های کارآموزی فراهم نمی‌شود، … این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا دانش‌جوین بعد از فراغت سرنوشت پیش از فراغت را داشته باشند.

*********

در جریان همین هفته در اکثر دانشگاه‌ها و نهادهای علمی از روز دانش‌جو تجلیل به عمل آم، دانش‌جو و دانشگاه چیستند و چه جایگاهی دارند  دانش‌جو و دانشگاه، نماد فکر، خرد، فرهنگ غنی و سمبل پیشرفت علمی یک کشور می‌باشد.

دانش‌جویان باید به چه کسی تبدیل شود؟

وقتی دانش‌جو بزرگ‌ترین دانشگاه افغانستان یعنی کابل بدنبال خریدن پروژه صنفی و منوگراف تحصیلی نشرات به نشرات مطبعه به مطبعه بگردد از دیگران چه گله ای !

وقتی دانش‌جو عزیز، با وجود کتابخانه های مجهز در دانشگاه‌ها و دسترسی به کتب و مقالات الکترونیکی، تمام مطالعه آن بر چند سلاید و چپتر درسی خلاصه شود از آن باید چه توقع داشت؟!

وقتی دانش‌جو عزیز، در طول دوره تحصیل یک‌بار صدا بلند نکند، نظر ندهد، به درس‌ها سهم نگیرد، از آن باید چه توقع داشت؟!

دانش‌جو باید در دوران تحصیل و پس از آن دارای چنین اوصافی باشد در غیر آن به تحصیل خود شک کرده دانشگاه را از سر شروع کند و همچنان استادانش را تبدیل کند:

– دانش‌جو باید بتواند سوال کند، فکر کند، آزادانه بنویسد، نقد و انتقاد کند، نظر بدهد،

– دانش‌جو باید متفاوت باشد، متفاوت از عوام…،

– دانش‌جو باید پیش از شروع هرکاری کمی فکر و تعقل نماید، دانش‌جو باید کنجکاو، زیرک، جاسوس و شکاک باشد،

دانش‌جو باید فیلسوف باشد، دانش‌جو باید تابو شکن باشد، دانش‌جو باید عامل اصلاح و تغیر جامعه باشد، دانش‌جو باید جذب کننده عوام باشد نه اینکه خود جذب خرافات و جهل جامعه شود، دانش‌جو برای هرکاری باید به دنبال علت و معلول باشد، دانش‌جو نباید همرنگ جماعت باشد، جماعتی غیرمطلوب،

– دانش‌جو نباید بدون مطالعه و تفکر دنباله روی کند، دانش‌جو نباید تنها به شنیدن اکتفا کند، دانش‌جو نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد، دانش‌جو نباید به هر سازی برقصد، دانش‌جو نباید فکر بسته‌ی داشته  باشد، دانش‌جو نباید تمام عمرش را در تعریف و توصیف انسان‌های همنوع خودش بگذراند، دانش‌جو نباید برده باشد، نه برده ی ذهن خود و نه هم برده ی افکار دیگران، دانش‌جو نباید تحت تاثیر عقاید و افکار افراطیون و افراد بی سواد قرار گیرد، دانش‌جو نباید، قومی، سمتی، زبانی و مذهبی بیندیشد و رفتار کند، باید عامگرا و انسانی قدم بردارد.

 نگاه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به دانش‌جو!

از آنجای که دانش‌جو دولتی نسبتآ رایه‌گان تحصیل می‌کند، این رایه‌گان بودن سلاحیست که علیه آن همیشه استفاده شده و متاسفانه حق انتقاد و اعتراض را از او گرفته است.

از آنجای که دانشگاه های خصوصی دانش‌جو را از پول آن می‌شناسند و اگر پولی نداشت، هویت دانش‌جو ارزش و اعتباری ندارد.

دولت، دانش‌جو و جامعه

عدم تلاش دانش‌جو در دوران تحصیل، ضعف نهادهای تحصیلی، ورود بیش از حد دانش‌جو بی سواد به جامعه باعث شده است، تا جامعه و نهادها بالای دانش‌جوین بی باور باشند. در دوران تحصیل برای دانش‌جویان دوره‌های کارآموزی فراهم نمی‌شود، … این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا دانش‌جوین بعد از فراغت سرنوشت پیش از فراغت را داشته باشند.

چند مشکل در راستای جذب و مقرری تازه فارغان در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد:

۱- ضعف تحصیلی دانش‌جو، طوری که لیاقت سند دست داشته خود را ندارد،  ۲- فرهنگ واسطه بازی،

۳- نداشتن تجربه کاری، ۴- نبود شغل، ۵- میراثی بودن بعضی پُست‌ها

اشتراک گذاری:

نظر بدهید