عنایت شریف چرا کودتا علیه دموکراسی؟

 چنین به نظر می‌رسد که روند شمارش آرای رای‌دهنده‌گان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آرام آرام به بی‌راهه می رود و اگر این روند به همین منوال مدیریت شود، گمان می‌رود که شکل گیری بحران در افغانستان آغاز شده است.

افغانستان در سایه حمایت جامعه جهانی در هجده سال گذشته دموکراسی نیم بندی را تجربه کرد. اما در چند سال اخیر کشورهای کمک کننده به افغانستان بیزار از حمایت این روندگویی پا از صحنه بیرون می‌کنند تا جریان دموکراسی سازی در این کشور جگ زده به ناکامی بینجامد. در همین چند سال نهاد های نوپای اجتماعی و سیاسی ای که به منظور شکل دهی پایه نظام دموکراتیک در کشور شکل گرفته بودند، رفته رفته سست بنیان شده و یا با حمایت از جریان اقتدار حکومت، به سوی ورطه های قدرت غلتیده اند.

کشورهایی که در هجده سال گذشته سنگ حمایت از روند دموکراسی در افغانستان را می زدند اکنون خود دشمنان این جریان شده اند و تا حال در دو انتخابات اخیر به نحوی درشکست انتخابات کمک کرده اند تا تقلب و جعل در این پروسه‌ها پیروز گردد. ما تجربه تلخ انتخابات پنج سال پیش را سپری کردیم و دیدیم امریکا چگونه در حمایت از داکتر اشرف غنی، انتخاباتی را که داکتر عبدالله در آن پیروز شده بود، به سود وی مدیریت کند. به نظر می‌رسد نتیجه انتخابات ششم میزان نیز دارد به سمت و سویی به پیش می‌رود که امریکا و متحدانش می‌خواهند و آنان یک بار دیگر این روند را پامال می‌کنند، تا مردم افغانستان شکست بخورند.

نتایج انتخابات افغانستان در مسیری قرار گرفته است که از آن بوی خوشی به مشام نمی‌رسد. کمیسیون مستقل انتخابات با اعمالی که این روزها در پیش گرفته است ثابت می‌سازد که در انتخابات ماه میزان از همان آغاز بی طرف نبوده است.

در حالی که اکثریت نامزدان ریاست جموری اعلام کرده بودند که تا سقف آرای بکار رفته در انتخابات اعلان نشده است، باز شماری آرا در ولایت‌ها آغاز نگردد، کمیسیون با عمل‌کرد خودسرانه و بی توجه به خواست‌‌های نامزدان ریاست جمهوری شمارش آرا را آغاز کرد و در هفده ولایت آن را مطابق میل خود به انجام رسانید.

با توجه به این عمل‌کرد هاست، همه درک کرده اند کمیسیون انتخابات، نماینده سازمان ملل در افغانستان و ارگ حالا همانند شریکان این روند عمل می‌کنند، تا بار دیگر آرای مردم را دزدی کنند و بار دیگر تقلب بر شفافیت در انتخابات پیروز گردد. از همین رو برخی از سران سیاسی و رهبران احزاب تهدید کرده اند که این بار نمی‌گذارند روند انتخابات قربانی گردد و متقلبین کهنه کار باز هم به قدرت برسند. آن‌ها همچنین به نیروهای امنیتی گفته اند تا به روی مردم سلاح نکشند و در قضیه انتخابات بی طرف بمانند.

تخطی از قانون و زیرپا کردن شفافیت انتخابات، کودتا علیه دموکراسی است که گویی یک بار دیگر با حمایت خارجی ها صورت می‌گیرد و این کار شاید جرقه‌های جنگ دیگر را در کشور روشن کند که پیامدهای آن برای مردم ما بسیار زیان بار خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید