نهادهای امنیتی سرمایه مردم است نه از غنی و عبدالله!

دامنه‌ی بی باوری‌ها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با گذشت هر روز گسترش می‌یابد. دوتیم به اصطلاح پیش‌تاز در برابر هم صف‌آرایی کرده اند و هرکدام خودشان را پیروز انتخابات می‌خوانند و طرف‌داران این دو تیم از طریق شبکه‌های اجتماعی به شدت یک‌دیگر را توهین می‌دارند و دشنام می‌دهند.

تیم ثبات و هم‌گرایی به رهبری داکتر عبدالله ادعا دارد که با اعتبار بخشیدن به رای بایومتریک، پیروز انتخابات است و هوا خواهان این تیم از رهبری شان می‌خواهند که هر چه‌زودتر حکومت خویش را اعلام بدارد و ملت را از بی سرنوشتی نجات بخشد.

در برابر آن تیم دولت‌ساز به رهبری داکتر غنی قرار گرفته است. این تیم خواهان شمارش آرای بدون بایومتریک است و برداشت‌اش چنین است که اگر رای بدون بایومتریک را کمیسیون انتخابات مورد اعتبار قرار بدهد تیم دولت‌ساز پیروز می‌شود. کمیسیون انتخابات نیز زیر فشار دسته‌های انتخاباتی قرار گرفته است و ظاهراً معلوم می‌شود که رای بدون بایومتریک را وارد شمارش آرا ساخته و این تصمیم با مخالفت شدید دسته‌های دیگر انتخاباتی قرار گرفته است.

گرچه کمیسیون‌های انتخاباتی درگذشته اعلام کرده بودند که رای بدون بایومتریک برای شان قابل اعتبار نیست و مطابق طرزالعمل اجراات می‌کنند، ولی حالا دیده می‌شود که کمیسیون انتخابات از موضع قبلی‌اش عقب نشینی کرده و گفته می‌شود که تسلیم دسته انتخاباتی دولت‌ساز شده است. اما باورما این است که جنجال انتخابات با توجه به همین اختلاف‌ها و تنش‌ها به زودی حل و فصل نمی‌شود و برخی اتهام وارد می‌کنند، دسته انتخاباتی اشرف غنی که فعلاً سکان قدرت را در دست دارد به منظور غلبه یافتن به دسته‌های دیگر انتخاباتی از قوه قهریه کار بگیرد و نهادهای امنیتی را درگیر نزاع‌های انتخاباتی کند.

این در حالی است که نیروها و نهادهای امنیتی سرمایه ملی مردم افغانستان است و نباید از این نیروها به مقاصد و اهداف تیمی و سلیقه‌یی استفاده شود. اگر حکومتی با زور، خشونت و خون‌ریزی به وجود آید از هیچ مشروعیتی برخوردار نخواهد بود و تا چند ماه هم دوام نخواهد یافت.

به همین‌گونه اگر نیروهای امنیتی شامل درگیری‌های انتخاباتی شوند بعید نیست که دامنه‌ی بحران درحدی بالا خواهد رفت که همه چیز از کنترل بیرون شود و هرج‌‌ومرج کامل در کشور مستولی گردد و دار و ندار کشور تباه شود.

با این درگیری‌ها آن‌عده کسانی که خانواده‌های شان در بیرون از کشور درناز و نعمت زنده‌گی می‌کنند، از کشور فرار خواهند کرد و در شعله‌های آتش باز هم مردم خواهند سوخت و رنج قدرت طلبی‌های سیاسیون تباه‌کار و بادآورده را آن‌ها خواهند کشید.

با توجه به همین ملاحظات، نهادها ونیروهای امنیتی نه مربوط به داکترعبدالله می‌شوند و نه داکترغنی و باید مردم هوشیاری شان را حفظ کنند و به نیروهای امنیتی از همین اکنون این فرصت را ندهند که درگیر مسایل انتخاباتی شوند و مسوولان نهادهای امنیتی به مردم اطمینان دهندکه از هیچ دسته انتخاباتی حمایت و پشتی‌بانی نمی‌کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید