آلوده‌گی هوای کابل جداً قابل نگرانی است!

هوا روز تا روز سرد تر می‌شود. سردی هوا برای شهروندان افغانستان در هرکجای کشور که هستند، تلخ و درد آور است. زمستان فصل پر بیماری برای مردم ماست، زیرا مردم فقیر و بیچاره اند و با مقابله باسرما و بیماری‌های گوناگون فصلی دست‌مایه ندارند.

زنده‌گی در زمستان‌ها در کابل سختی‌ها و مشکلات فراوان دارد. مردم فقیر برای نان به دست آوردن از پگاه تا شام‌گاهان برای به دست آوردن یک لقمه نان برای فرزندان خویش جان می‌کنند، چه بسا که کاری نیابند و مزدی به دست نیاورند. یعنی فقر و بیکاری همچنان با قساوت و بیرحمی گریبان مردم ما را در کابل نیز در چنگال دارد.

با این‌ها یک بلای دیگر را نیز بر این‌ها بیفزایید که آن هوای آلوده کابل و محیط زیست است که وحشیانه به جان ما افتاده است و هر روز با آوردن یک بیماری به خانه‌های ما، از کودکان و بزرگ‌سالان ما قربانی می‌گیرد.

شاید در زمستان‌ها همه ساله مقالات مفصلی را در این باره نوشته اند، اما یاد دهانی این فاجعه محیط زیستی در کابل برای مردم و مسوولان، عاری از خیر و عافیت نیست و شاید بتواند، آنان را که تا هنوز در این باره و برای بیرون رفت از آن چاره‌یی نیندیشده اند، حالا بیندیشند. آشکار است که آلاینده‌گی هوا و محیط زیست ناسالم ما با زمستان‌ها با سردی هوا پیوند دارد.

این آلاینده‌گی‌های هوا و نظافت بد شهر نیز با هم رابطه دارند و به این ترتیب مسوولانی که باید به این مسایل اندیشه کنند، متعدد می‌شوند. شهرداری کابل، وزارت ترانسپورت، وزارت صحت عامه، اداره محیط زیست و وزارت معارف همه به اندازه‌های متفاوت در این مسأله مسوول هستند و هر کدام آن‌ها باید به سهم خویش در مورد اجراات کنند. حکومت باید از تورید وسایط عارضه دار و مستعمل و استهلاک شده به کشور خود داری کند.

همچنان نهادهای مسوول از جمله وزارت ترانسپورت و اداره ترافیک باید عراده جات خورد و کلانی را که دود تولید می‌کنند، متوقف کرده اجازه گشت و گذار به آن‌ها داده نشود. نهادهایی که در زمینه تورید تیل و دیگر روغنیات به کشور مسوولیت دارند نیز باید به وظایف شان به درستی عمل کنند. تورید تیل بی کیفیت به کشور خود عامل جدی آلوده شدن هوای کابل است.

اداره نورم و ستندرد کشور در زمینه باید فعال شود. فساد موجود در بخش تورید تیل باید متوقف شد، تا جلو واردات تیل‌های بی‌کیفیت به کشور گرفته شود. این‌ها عمده ترین عواملی هستند که سبب وخامت اوضاع محیط زیستی در شهر کابل گردیده است. با این ها زباله‌های شهروندان را نیز اضافه کنید که دربسیاری از مناطق شهر کابل، این شهر را آلوده ساخته است و زیبایی‌هایش را از آن ربوده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید