تظاهر کننده‌گان گرديز: ايجاد پاکستان يا روز پيدايش تروريزم در منطقه

ده‌ها تظاهر کننده ديروز دوشنبه در شهر گرديز مرکز ولايت پکتيا، چهاردهم اگست که مصادف به روز آزادي پاکستان است را روز پيدايش تروريزم ناميده، از آن نکوهش کردند.
تظاهر کننده‌گان از پاکستان به حيث کشور حامي تروريزم ياد کرده از افغان‌ها خواستند تا در امر مبارزه با تروريزم متحد شوند.
تظاهر کننده‌گان در صحبت با خبرنگاران، همچنان از جامعه جهاني تفاضا کرده اند تا در برابر کشورهاي حامي تروريزم خاموش باقي نماند.
بر اساس معلومات، گروه‌هاي مختلف تروريستي در افغانستان فعاليت دارند که امنيت و زنده‌گي صلح آميز مردم اين‌کشور را با تهديد مواجه ساخته‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید