هزینه های ناتو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد

چند روز پیش از نشست ناتو، دبیر کل این پیمان نظامی ارقام تجدید نظر شده مبنی بر هزینه‌های دفاعی متحدین را ارائه کرد. ظاهرا استولتنبرگ می‌خواهد از این طریق رییس جمهوری ایالات متحده امریکا را آرام کند.

احتمالا برای کاهش خطر بروز یک حادثه ناخوشایند جدید در نشست سران ناتو در لندن که قرار است هفته آینده برگزار گردد، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، ارقام جدیدی مبنی بر هزینه‌های دفاعی ناتو، بدون ایالات متحده امریکا را اعلام کرد. بر این اساس، مجموع مخارج اضافی کشورهای اروپایی عضو ناتو و کانادا از ابتدای سال ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دالر امریکایی (۱۱۸ میلیارد یورو) خواهد بود. تا پایان سال ۲۰۲۴، حتا باید تا حدود ۴۰۰ میلیارد دالر (۳۶۳ میلیارد یورو) افزایش یابد. استولتنبرگ از “پیش‌رفت بی سابقه ای” سخن گفت که سبب تقویت این پیمان می‌شود.

به عنوان مثال آلمان برای اولین بار پس از سال ها، هزینه بیشتری دفاعی خواهد داشت. آلمان امسال حتا از فرانسه نیز در این قسمت پیشی گرفته است. طبق آمار جدید ناتو، هزینه دفاعی جمهوری فدرال آلمان امسال به ۴۷،۸۸ میلیارد یورو می‌رسد، در حالی که هزینه دفاعی فرانسه فقط  ۴۴،۳۶ میلیارد یورو است. سال گذشته، فرانسه حدود ۶۰۰ میلیون یورو بیش‌تر از آلمان مصارف دفاعی داشت و در سال ۲۰۱۳ حتی ۴،۸ میلیارد یوروی بیشتر بوده است.

دونالد ترمپ رییس جمهوری ایالات متحده امریكا از سال ها به این طرف خواستار هزینه های دفاعی بیش‌تر از اعضای اروپایی ناتو است.

او، خواستار آن است كه همه هم پیمان ها تا سال ۲۰۲۴ “حداقل دو درصد” از تولید اقتصادی شان را در این قسمت به مصرف برسانند. به ویژه آلمان برای ترمپ به اصطلاح یک خار چشم است. او مرتباً انتقاد کرده است که آلمان که یک قدرت اقتصادی است، با هزینه ای ایالات متحده امریکا خود را محافظت می‌کند.

دبیرکل ناتو، استولتنبرگ در یک نشست خبری در بروکسل گفته که ۹ کشور عضور از جمع ۲۹ عضو ناتو در سال جاری به هدف دو درصد رسیده اند. تا سال ۲۰۲۴، اکثر اعضای ناتو اهداف دو درصد را برآورده خواهند کرد. اما آلمان در این سال بر اساس برنامه‌های که تا حال وجود دارند، به این هدف نخواهد رسید.

براساس داده های ناتو در سال ۲۰۱۹، آلمان تقریبا ۱،۴درصد از تولید ناخالص داخلی را به این پیمان نظامی پرداخت کرده است. هدف حکومت آلمان تا سال ۲۰۲۴، دست‌یابی به ۱،۵ درصد است.

یک مقام بلندپایه حکومت ایالات متحده امریکا در واشنگتن پس از اعلام آمار جدید توسط ناتو گفته است که حکومت ایالات متحده امریکا از این كه شرکای اروپایی می‌خواهند هزینه‌های دفاعی شان را بیش‌تر کنند، استقبال می کند. اما انتظار می‌رود که در نشست سران ناتو هفته آینده، ترمپ همچنان خطاب به آلمان و سایر كشورها خواهد گفت تا کار بیش‌تر انجام دهند.

انتظار می‌رود سران حکومات و دولت‌های ۲۹ کشورعضو در لندن پایتخت بریتانیا، در نشست دو روزه ناتو شرکت کنند. همچنان قرار است از ۷۰ ساله‌گی این پیمان نظامی نجلیل گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید