زر، زور و تزویر در کمیسیون انتخابات سایه افگنده است؟

با گذشت بیش از دوماه کارشکنی و غدر، کمیسیون‌های انتخابات نتوانسته اند نتایج اولیه انتخابات ششم میزان سال جاری را اعلام کنند، دسته‌ی دیگر که در آن شماری از نامزدان ریاست جمهوری و سیاسیون کشور در آن شامل هستند، برای ایجاد طرحی برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی دست به کار شده اند. این در حالیست که کمیسیون انتخابات نیز مصمم شده است، تا نتیجه اولیه انتخابات را در حالی اعلام کند که آرای هفت ولایت دیگر باز شماری نشده است، زیرا هواداران تیم ثبات و هم‌گرایی دفاتر کمیسیون‌های انتخابات ولایت‌ها را بسته اند و نگذاشته اند، تا کمیسیون صندوق‌ها را بازشماری کنند.

تیم ثبات و هم‌گرایی برای اعلام نتایج اولیه شرایطی را پیشنهاد کرده بود که قبول نشد و وضعیت به بحران کنونی رسید. سوال این است که آیا دموکراسی نو پا در افغانستان همیشه باید قربانی امیال بازی های قومی شود؟

این سوالیست که پاسخ آن را باید سیاسیون و کسانی بدهند که مدعی و داعیان دموکراتیزه ساختن نظام کنونی به یاری امریکا و دیگر کشورهای غربی هستند، همان‌هایی که تروریستان را معاوضه می‌کنند و پروای خون‌هایی را که این تروریستان در افغانستان ریخته اند، ندارند.

در چنین اوضاع و احوالی دست به کار شدن برای ایجاد حکومتی بدیل به جای حکومت منتخب مردمی توسط انتخابات، یک عمل ارتجاعی شمرده می‌شود ونشان می‌دهد که حتا حمایت‌گران غربی افغانستان چندان تمایلی به حفظ دموکراسی نوپای افغانستان ندارند.

ما باور داریم که نظام مبتنی بر دموکراسی و تعیین رییس جمهور با نظام انتخابات بهتر از هر حکومت انتقالی و یا به هر نام دیگر می باشد.

ما باور داریم که کمیسیون‌های انتخابات اگر ریگی در کفش شان نیست و خریده شده نیستند، باید با پذیرش پایه ها و موازین پذیرفته شده در روند انتخابات، آرای پاک و ناپاک را از هم جدا کنند و پیش از آن‌که بحران از پس سایه‌های مخوفش ظاهر شود و کشور را به نابودی بکشاند و جویباری از خون جاری کند، به بن بست جاری پایان بدهند. همه نامزدان از همان آغاز پذیرفته بودند، تا اساس کار در انتخابات آرای بایومتریک می‌باشد و باید این اصل مرعی الاجرا قرار گیرد.

دوستان بین المللی افغانستان نیز باید از اصول و معیارهای پذیرفته شده باید حمایت کنند و نگذارند زور، زرو تزویر بر اصول و موازین دموکراتیک پیروز گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید