روزهای دشوار افغانستان

احمد سعیدی

بدون تردید این تهدیدها و کنایه‌ها، تاثیرات منفی و تخریش کننده فراوانی را بر اذهان مردم افغانستان به وجود آورده است. بیکاری، مشکلات اقتصادی و نبود امنیت عدم هم پذیری نیز به اوج خود رسیده  است. در ادارات دولتی و بازارهای داد و ستود نوع بی‌نظمی و فقدان اعتماد ملی مشاهده می‌شود. مردم افغانستان، از یک‌سو رنج نبود امنیت بیکاری نبود اتحاد و هم‌دلی را احساس می‌کنند و از طرف دیگر، در نگرانی از یک بحران فراگیر تشویش دارند تهدیدهای غیرمسوولانه سخن‌گویان این دو تیم در رسانه‌ها پیام رسان نفاق و شقاق درون حکومتی را نشان می‌دهد.

*******************
به نظر می‌رسد که جدال سیاسی و رقابتی به خاطر تصاحب کرسی ریاست جمهوری میان تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی به یک مرحله‌ی حساس و خطرناک نزدیک شده است، این دو تیم هریک در هفته‌های اخیر پیام های تهدیدی را علیه یک‌دیگر رد و بدل کرده‌اند.

بدون تردید این تهدیدها و کنایه‌ها، تاثیرات منفی و تخریش کننده فراوانی را بر اذهان مردم افغانستان به وجود آورده است. بیکاری، مشکلات اقتصادی و نبود امنیت عدم هم پذیری نیز به اوج خود رسیده  است. در ادارات دولتی و بازارهای داد و ستود نوع بی‌نظمی و فقدان اعتماد ملی مشاهده می‌شود. مردم افغانستان، از یک‌سو رنج نبود امنیت بیکاری نبود اتحاد و هم‌دلی را احساس می‌کنند و از طرف دیگر، در نگرانی از یک بحران فراگیر تشویش دارند تهدیدهای غیرمسوولانه سخن‌گویان این دو تیم در رسانه‌ها پیام رسان نفاق و شقاق درون حکومتی را نشان می‌دهد.

این تهدیدها و موضع گیری‌های منفی پیام‌ آور نا  امیدی ها به خاطر آینده بهتر و مطمعن تر برای مردم افغانستان است. به عقیده من  مسوولان دولت افغانستان در چهار دهه‌ی اخیر، هیچ‌گاهی به این پیمانه در نزد افکار عمومی منزوی نبوده و از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی،  نیز در چنین موقعیت بدی قرار نداشته‌اند.

طرح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نتوانسته است زمینه آرامش و تفاهم ملی را به وجود آورد مردمان گرسنه گرسنه اند غاصبین و مفسدین با گذشت هر روز مفسد تر می‌شوند

به عقیده من هم‌اکنون افغانستان در سطح منطقه و جهان از حامیان کم‌تری برخوردار است و هر روز انزوای سیاسی ما بیش‌تر می‌شود. به خاطر نبود امنیت سکتور خصوصی ما با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به باور من از نگاه سیاسی نیز افغانستان انسجام داخلی خود را عملا از دست داده است. چهره‌های مطرح و نامدار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی افغانستان اکنون یا خانه‌نشین اند یا کشور را ترک کرده اند .

خلاصه تعدادی زیادی از شخصیت‌های وطن‌دوست و وفاه دار به منافع ملی با در نظرداشت تهدیدات امنیتی، همه‌گی در کنج خانه خود در شرایط سخت و دشوار قرار دارند.

اختلاس‌های میلیاردی از سوی مقام‌های عالی رتبه دولتی گفتن دروغ‌های سیاسی برای مردم، افغانستان سبب شده است که نظام افغانستان با یک بی‌باوری مطلق همراه شود. بدین‌ترتیب، رقابت با کشورهای دور و نزدیک به خصوص همسایه‌گان مداخله گر و دست یافتن به مصالحه و مذاکره با گروه طالبان در فقدان هم‌بستگی داخلی، برای حکومت افغانستان بسیار سخت و دشوار شده است. گذشته از این، هم‌اکنون از هر گوشه‌ی این کشور، صدای اعتراض بخاطر عدم مسئولیت پذیری حکام ملی شنیده میشود و با گذشت هر روز این آواز ها بلند و بلند تر می‌گردد.

در سطح فرا منطقه امریکا که از حامیان استراتیژیک افغانستان به‌شمار می‌رود، در برابر زورآزمایی های طالبان و مداخلات بی شرمانه کشورهای همسایه بخصوص پاکستان خیلی با احتیاط عمل می‌کند، پاکستان در این روزها می‌کوشد که حتا جای افغانستان را در قلب امریکا بخود اختصاص دهد. بدون‌‌شک، اگر در کشور ما فرصت برای اصلاحات میسر نگردد حکومت آینده از حمایت ملی و بر آمده از یک انتخابات شفاف و همه شمول برخوردار نباشد مردم افغانستان لحظه‌ها و روزهای سخت و خیلی دشواری را در پیش خواهند داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید