کمیسیون انتخابات روزنه‌ی امید را مسدود نکند!

گفته می‌شود کمیسیون انتخابات با دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات و نماینده‌گی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در حضور رسانه‌ها، یک نشست مشترک می‌گیرد، نشستی که روزنامه آرمان ملی آن را حدود ده روز پیش به منظور شکستاندن بن بست انتخابات پیشنهاد کرده بود.
ما طرح داده بودیم که این نشست در حضور رسانه‌ها راه اندازی شود و چگونه‌گی نشست و استدلال و دیالوگی که میان کمیشنران کمیسیون انتخابات و دسته های انتخاباتی ردوبدل می‌شود به صورت زنده از لابلای نشرات تلویزیون‌ها بازتاب یابد تا مردم کشور بدانند که عمل‌کرد و اجراات کمیسیون انتخابات در رابطه به تعامل شان با رای‌های ناپاک و باطل ساختن و یا نساختن آن‌ها چگونه است.
این رویکرد می‌تواند شک و شبه را نسبت به کمیسیون انتخابات برطرف سازد و شفافیت را در این پروسه ملی و سرنوشت ساز تأمین بدارد.
اگر قناعت آن دسته‌های انتخاباتی با استدلال کمیشنران کمیسیون انتخابات حاصل شود در آن صورت بن بست انتخابات از میان خواهد رفت و مردم نسبت به نهادهای انتخاباتی باورمند خواهند شد و اعتبار این نهادها دو باره به دست خواهد آمد.
اما پس از این پیشنهاد، کمیسیون انتخابات از نشست میان دسته‌های انتخاباتی شانه خالی کرده و گفته است که این دسته‌ها می‌توانند پرسش‌های شان را به صورت کتبی به این کمیسیون بفرستند و پاسخ کمیشنران کمیسیون را حاصل بدارند.
اکنون از این تصمیم چنان برداشت می‌شود که کمیشنران کمیسیون انتخابات از مقابل شدن با نماینده گان دسته‌های انتخاباتی در هراس اند و توان استدلال را ندارند و این که آن‌ها چگونه با آرای پاک و ناپاک برخورد می‌کنند و طرزالعمل را عملی می‌سازند، پاسخی ندارند.
کمیسیون انتخابات نباید خودش را به کوچه حسن چپ زند و اگر نتواند در یک نشست همراه با دسته‌های انتخاباتی و ناظران انتخابات حضور یابد، شک و بد گمانی‌ها نسبت به این نهاد که باید ملی و بی‌طرف باشد، افزایش خواهد یافت و اگر کمیسیون با همین بدگمانی‌ها نتایج قسمی و یا ابتدایی انتخابات را بدون قناعت دسته‌های انتخاباتی اعلام کند نه تنها که از نظر منتقدان فاقد اعتبار خواهد بود، بل با این تصمیم خودسرانه شان، دامنه بحران در کشور افزایش خواهد یافت و درگیری‌های خطرناک آغاز که در آن صورت تمام مسوولیت متوجه کمیسیون محترم انتخابات خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید