داره محیط زیست: میزان آلوده‌گی هوای کابل سه برابر استندردها است

اداره ملی محیط زیست می‌گوید که میزان آلوده‌گی هوا در مناطق مزدحم شهر کابل، سه برابر استندردها و حد مجاز است.
عزت‌الله صدیقی، معین اداره ملی محیط زیست، روزشنبه (16 قوس) در یک نشست خبری در کابل، میزان آلوده‌گی هوا در پایتخت را بحرانی خواند.
آقای صدیقی گفت که آلوده‌گی هوای پایتخت در نقاط مزدحم شهر کابل سه برابر از حد استندرد فراتر رفته است.
او، افزود که بر اساس آخرین انداز‌ی‌گیری‌ها هم اکنون 232 میکروگرم ذرات معلق در هر متر مکعب فضای کابل در نقطه‌های مزدحم شهر وجود دارد. به گفتۀ وی، این رقم افزایش سه برابر ذرات معلق بالاتر از حد استندرد را نشان می‌دهد.
معین اداره محیط زیست عبور و مرور شهروندان هنگام آلوده‌گی شدید هوا در پایتخت را برای شهروندان  خطر آفرین توصیف کرده از باشنده‌گان کابل خواست که تا حد امکان از رفت آمد در اوج آلوده‌گی هوا پرهیز کنند.
آقای صدیقی با اشاره به اقدام‌های عاجل اداره محیط زیست گفت که این اداره کمپاین توزیع ماسک را در کابل آغاز خواهد کرد؛ او استفاده از ماسک‌های صحی را برای جلوگیری از تنفس هوای آلوده برای کودکان و افراد سال‌خورده ضروری خواند.
او، همچنان از اقدام‌های نظارتی این اداره برای کاهش آلاینده‌ها یادآور شده گفت که بیش از800 منبع آلاینده از اصناف مختلف توسط این اداره و شهرداری کابل اخیرا نظارت شده‌اند. او حمام‌ها، رستورانت‌ها و داش‌های خشت‌پزی را در جمع این منابع آلاینده ذکر کرد.
معین اداره محیط زیست تاکید کرد برخی داش‌های خشت‌پزی در نقاط شرقی ( ده سبز) و غربی ( پغمان) شهر کابل آلاینده‌های شدید تشخیص شده‌اند.
آلوده‌گی هوا یکی از بزرگترین مشکلات محیط زیستی است که با آغاز زمستان در پایتخت اوج می‌گیرد؛ روزهای پیش رهبری حکومت در این ارتباط نشست فوق‌العاده دایر کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید