گره کور انتخابات ریاست جمهوری باز خواهد شد؟

در حالی که بیش ازدو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می‌گذرد، هنوز نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری به مردم اعلام نگردیده است. کمیسیون انتخابات تا حال دو بار روز اعلام نتایج اولیه را به تعویق انداخته است. برای این کار دلایلی ارایه شده است که روشن است، ولی پشت این دلایل یک راز نهفته است و همه می‌دانند که تیم حاکم با این کار ها می‌خواهد اوضاع را به سود خود تغییر بدهد.
سرانجام پس از این همه بن بست‌ها کمیسیون انتخابات تصمیم گرفت تا نشستی را که در آن نماینده‌گان ستادهای انتخاباتی، نماینده‌گان احزاب، ناظران بین‌المللی و سازمان ملل و جامعه مدنی حضور داشته باشند، برگزار کند.
این نشست دیروز دایر گردید و رسانه‌ها آن را بازتاب دادند، ا ما معلوم بود که اینگونه نشست‌ها نمی‌تواند گره مشکل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را حل کند. نفوذ تیم حاکم در قدرت بالای کمیسیون روشن است. این نشست از سوی شماری از ستادهای انتخاباتی از جمله تیم ثبات و هم‌گرایی که رقیب اصلی تیم حاکم در قدرت است، تحریم شد.
در اینجا چند نکته روشن است. به میزان سه صد هزار رای در این مرحله مورد مناقشه و تنش‌های جاری می‌باشد. تیم‌های معترض مدعی اند که این سه صد هزار رای مطابق پرنسیب‌های قبول شده نامزدان ریاست جمهوری و کمیسیون نیست. دلایل روشن است، رای‌های خارج از وقت رسمی و رای هایی معلومات‌ها که با اسناد ثبت شده مطابقت ندارند، شامل این سه صد هزار رای موجود می‌باشد.
حالا عقل سلیم نیز این را می‌خواهد که باید این رای‌ها از رده شمارش آرا بیرون شود ولی کمیسیون دو پا در یک موزه کرده است و به دلایل عاطفی قضیه، از ابطال این آرا خود داری می‌کند.
به باور ما بحران شکل گرفته در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دارد وارد مرحله جدیدی می‌شود. این کار گره کور معضل افغانستان را سخت تر می کند. بهترین راه روشن شدن وضعیت کنونی، این است که مسایل عاطفی را از مرحله داوری و قضاوت برای سنجش آرای پاک و ناپاک جدا کنیم. به راستی در این گونه مسایل عاطفه راباید قربانی حقایقی کرد که می‌تواند برای کشور و مردم سرنوشت ساز باشد.
فقط باید آرای بایومتریک شده را شمارش کرد و بس.
این نکته را باید خط سرخ طرف‌ها قبول کرد. همه طرف‌ها باید از شمارش آرای بایومتریک حمایت کند.
اگرچنین نشود، افغانستان شاید صحنه رویدادها و تحولات دراماتیک دیگری باشد که می‌تواند برای مردم و کشور زیان بار باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید