خر بی فرهنگ بیش‌تر خود را رسوا کرد!

 سخنان حلیم تنویر به عنوان یک افغانستانی مقیم غرب، از دو روز به این سو در رسانه‌های اجتماعی غوغا برپا کرده است.  تنویر بسیار کودکانه و ابله‌هانه فکر می‌کند تساوی و برابری در جامعه ما زمانی برقرار می‌گردد که محقق و جنرال دوستم از رهبران قوم هزاره و اوزبیک کشته شوند و دختران هزاره را به فرزندان پشتون بدهیم.

تنویر که دکتورای ادبیات از ایران دارد یک بار دیگر آیده‌های قوم‌گرایان پشتون را که در مانیفست آن‌ها “دویمه سقاوی” بازتاب یافته است، با جسارت آفتابی کرد. گویی تنویر نیز عضو دار و دسته فراماسیونی ای هست که فراهم شدند و دویمه سقاوی را نوشتند.

در اینجا شباهت‌هایی وجود دارد. تفاوت گپ این است که نویسنده‌گان دویمه سقاوی بنیادی تر اندیشیده بودند؛ زیرا زعمای افغانستان از زمان امیرعبدالرحمن خون آشام مفاد دویمه سقاوی را در عمل پیاده کرده اند.

مردم افغانستان به یاد دارند که چگونه مردم بومی از ولایت‌های شمال و غرب از محلات شان بیرون کشیده شدند و به جای آن کسانی را از ولایت‌های دیگر جابه جا کردند، تا بافت قومی ولایت‌های شمال را تغییر بدهند. آنان در این راستا توفیق یافته اند و ثمره آن را امروز به روشنی می‌بینیم. آیا به راستی قرن بیست و یک نیز قرن کوچ دادن‌های اجباری اقوام ساکن این سرزمین است؟ آیا باشنده‌گان کشور حالا نیز تن به حقارت و خواری می‌دهند تا شمشیرهای آخته قوم گرایان ستم‌گرا سرهای شان را از تن‌های شان جدا کنند؟ پاسخ روشن است، نه و هر گز نه.

تنویر مشهور به خر بی فرهنگ و دارو دسته اش و هژمونیست‌هایی که خواب گذشته‌ها را می‌بینند باور داشته باشند که دیگر عمر فاشیزم قومی از هر قوم و تباری که باشد به پایان رسیده است.

تنویر شاید بتواند دل چند تا شیاد چک چکی را با این سخنان خوش کند، ولی سخن هایش قبل از مرگ خود می‌میرد. مردم افغانستان به آگاهی رسیده اند و باور دارند که روشن‌فکران هژمونیست هر قوم دیگر قادر نخواهند شد، تا میان مردم افغانستان بساط نفاق هموار کنند. از یک‌سو زمانه ما متحول شده است و از جانبی جهان نیز از فاشیزم هر قوم و تبار بیزار اند و این آتش دیگ مراد آن‌ها را به قیام نمی‌رساند. روشن‌فکران فاشیست مشرب بدانند که مشرب فاشیزم به زباله دان تاریخ سپرده شده است. آن‌ها به یاد داشته باشند که عصر امروز عصر حجر نیست که اندیشه‌های کهنه و قوم گرایانه در جوامع عملی شود. افغانستان سرزمین همه اقوام ساکن آن است، خانه آن‌ها است، گورستان آن‌هاست و جایی برای زنده‌گی و پیش‌رفت و تعالی شان نیز می‌باشد. کاش روشن‌فکران قوم گرای پشتون، تاجیک، اوزبیک و هزاره به جای داد و فریاد راه انداختن در غرب، به سرزمین مادری خویش بیایند و بعد لاف برتری طلبی بزنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید