سلاح‌تان را پاک‌کاری کنید!

گفت‌وگوی صلح میان امریکایی‌ها و نماینده‌گان طالبان در قطر وارد چهارمین روز خود شده است. گفته شده بحث‌ میان طرفین، روی کاهش خشونت‌ها، آغاز مذاکرات میان افغانستانی‌ها و این‌که در کجا و چه‌زمانی توافق‌نامه امضا شود و نماینده‌گان کدام کشورها در آن اشتراک کنند، جریان دارد.

اما تا اکنون طالبان از آتش‌بس با دولت افغانستان خودداری کرده و گفته اند زمانی‌که با امریکایی‌ها توافق‌نامه صلح امضا شود پس از آن مذاکرات میان افغانستانی‌ها آغاز خواهد شد و ممکن است با حکومت افغانستان نیز آتش‌بس شود.

طالبان به این فکر اند که پس از توافق با امریکایی‌‌ها، در مذاکرات بین‌الافغانی باید آن‌ها امتیاز زیاد به دست آورند واگر مجال یابند بتوانند دوباره امارت به اصطلاح اسلامی‌شان را به مردم مسلمان افغانستان تحمیل نمایند.

برخی باور دارند که طالبان برای رسیدن به این هدف شان پس از توافق با امریکا، به خشونت‌ها و پیشروی‌های نظامی شان ادامه خواهندداد.

طالبان در صورتی‌که نیروهای امریکایی دست از جنگ در برابر آن‌ها بردارند، با برنامه‌ریزی سازمان استخبارات پاکستان و دیگر شبکه‌های جاسوسی و پول شیخ‌های عرب، دامنه‌ی عملیات نظامی شان را چند برابر خواهند ساخت و فشار خواهند آورد که همه به طالبان تسلیم شوند و جز تسلیم شدن راه دیگری ندارند.

در حالی که طالبان زیر نام جهاد در برابر نیروهای خارجی جنگیده اند و هیچ دلیل شرعی ندارند که پس از آتش‌بس با امریکایی‌ها به جنگ شان در برابر مردم مسلمان افغانستان ادامه بدهند.

با توجه به همین ملاحظات، امریکایی‌ها درمذاکرات شان با طالبان در قدم نخست مسأله آتش‌بس با مردم افغانستان را در سرخط خواسته‌های شان قرار دهند و کاری نکنند که یک بار دگر افغانستان به میدان جنگ‌های غیر قابل کنترل مبدل شود.

به همین‌گونه جامعه جهانی به شمول امریکا می‌دانند که طالبان از سوی کدام کشورها و سازمان‌ها تمویل می‌شوند. برای طالبان از آسمان سلاح و پول نمی‌بارد، بل همین منابع اند که طالبان را برای اهداف شیطانی شان سازمان‌دهی، تجهیز و تمویل می‌کنند.

در مذاکرات صلح باید به هر گونه‌یی که می‌شود کمک مالی و تسلیحاتی به طالبان قطع شود و لازم دانسته می‌شود که جامعه جهانی از همین کشورها و سازمان‌ها ضمانت بگیرد که از کمک به تروریستان خودداری کنند.

اگر این خواسته‌ها و پیشنهادات عملی نشوند و طالبان به زور آزمایی‌های شان ادامه دهند ضرورت است که حوزه مقاومت در برابر طالبان باید دوباره شکل بگیرد و اگر سلاح‌های دفن شده داشته باشند، باید آن سلاح‌ها را دوباره پاک‌کاری و چرب‌کاری کنند و برای دفاع از نوامیس شان آماده پیکار با طالبان باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید