برای تحقق برابری جنسیتی ۱۰۰ سال دیگر نیاز است

نتیجه تحقیقات پژوهش‌گران نشان می‌دهد که تحقق برابری جنسیتی درنسل کنونی غیرممکن است. درحالی که در عرصه رسیدن به امکانات برابرصحی دستاوردهایی دیده می‌‍شوند؛ ‌اما پیش‌رفت‌ها در بخش‌های سیاست‌های اشتغال با موانعی مواجه شده اند.

براساس گزارش جهانی فاصله جنسیتی « Global Gender Gap Report»‌ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد نشر شده،  آیسلند برای یازدهمین بار در فهرست برابری جنسیتی مقام اول را گرفته است. آلمان در جایگاه دهم قرار گرفته است. آلمان در عرصه سهم زنان در فعالیت های سیاسی خیلی عالی درخشیده و در قسمت سهم اقتصادی زنان نیز مقام خوبی داشته است.

حقوق مساوی مهم‌ترین موضوع مورد توجه مجمع جهانی اقتصاد است. مجمع مذکور از سال ۲۰۰۶ به‌این‌سو همه ساله گزارش تحقیقات سالانه خود را منتشر می کند.

مجمع اقتصادی جهان در این گزارش که زیر عنوان «فاصله جنسیتی سال ۲۰۲۰» منتشر کرده، تأکید نموده که با توجه به سرعت پیشرفت‌ها، تا تحقق برابری میان زنان و مردان، احتمالا ۱۰۰ سال دیگر زمان می‌برد.

کلاوس شواب، بنیان‌گذار این سازمان نوشته است: «صد سال یک محدوده زمانی است که نمی‌توانیم آن را در دنیای که جهانی شده به ساده‌گی بپذیریم.»

شواب همچنان گفته است: «در آستانه سال های ۲۰۲۰ اهداف رهبران ملی و جهانی و همچنین مدیران ارشد باید این باشد که به اقتصاد همه شمول و منصفانه دست یابیم.»

شواب تأکید کرده: «بدون سهم مساوی زنان، به عنوان نیمی از استعداد ها در سرتاسر جهان، نه به رفاه اقتصاد عامه خواهیم رسید و نه به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد دست خواهیم یافت.»

در فهرست فاصله جنسیتی ۲۰۲۰ برای یازدهمین بار آیسلند مقام اول را گرفته است. براساس این گزارش این کشور موفق شده است تا تفاوت های اشتغال میان زنان و مردان را تا ۸۸ درصد از میان بردارد. این آمار ۷۸،۷ درصد است.

به ویژه در عرصه های صحی و آموزشی حقوق برابر جنسیتی در سرتاسر آلمان تقریباً تکمیل شده است. با آن‌هم در این فهرست مقام‌های دوم و سوم را کشورهای ناروی و فنلند کسب کرده اند.

بنا بر این گزارش، در سرتاسر جهان نیز تغییرات چشم‌گیری در قسمت برابری جنیستی صورت گرفته اند. این سازمان برای این تحقیقات سالانه مجموعاً وضعیت و فاصله جنسیتی در ۱۵۳ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است.

برای این تحقیق چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است: اقتصاد به‌شمول معاشات و فرصت رسیدن به مقام‌های رهبری، دسترسی به آموزش، امکانات مشارکت سیاسی، و صحت به‌شمول حد اوسط عمر.

بر اساس این گزارش، با آن که سهم و اشتراک زنان در عرصه‌های سیاسی به ویژه حضور آنان در پارلمان‌های اکثر کشورها خیلی بهبود یافته است، اما در عرصه سیاسی و تصمیم گیری‌ها هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارند.

زیرا فقط ۲۵ درصد از ۳۵۱۲۷ کرسی پارلمان ها را زنان دارند و از میان ۳۳۴۳ وزیر، تنها یک پنجم یعنی ۲۱ درصد آن‌ها زن اند. همچنان در عرصه های اقتصادی و تعلیمی نیز خلاهایی وجود دارند. در قسمت درآمد زنان نیز کاستی هایی وجود دارند که باید مرفوع گردند.

براساس این گزارش حدود ده درصد زنان و دختران جوان میان ۱۵ تا ۲۴ ساله در جهان، به ویژه در کشورهای رو به انکشاف، از خواندن و نوشتن محروم اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید