سميناري زيرنام (سيرتاريخي مطبوعات در افغانستان) از سوي معينيت نشراتي وزارت فرهنگ برگزار شد

سمينار يک روزه زيرنام (سيرتاريخي مطبوعات در افغانستان) از سوي معينيت نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ در تالار راديو تلويزيون ملي افغانستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آرمان ملي، در اين سمينار تعدادي از نويسنده‌گان، مسؤولان رسانه‌ها و مقامات دولت اشتراک کرده بودند.
سيد آقا حسين فاضل سانچارکي معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ سمينار را با سخنراني خودش افتتاح کرد و گفت: هدف ازاين سمينار، ريشه يابي تاريخي مطبوعات افغانستان و درس گرفتن از آن ا ست.
وي افزود که حدود 150 سال قبل، مطبوعات افغانستان موضوعات گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي رانشر مي کرد که با محتواي امروز رسانه‌ها همخواني داشت واين نشان مي‌دهد که مطبوعات امروز ما از پشتيباني عميق تاريخي برخوردار است.
معين نشراتي با اشاره به فعاليت امروز رسانه ها گفت: امروز آزادي بيان ورسانه هاي آزاد کشور از لحاظ کميت رشد چشم گير دارد و حدود 1202 رسانه در کشور فعاليت دارند، اما از لحاظ کيفي برخي از رسانه ها، نشرات معياري ندارند وتخصصي نشده اند و برخي شان اخلاق رسانه اي را مراعات نمي کنند و ما مي خواهيم جلو اين بي بندو باري را بگيريم. ولي حکومت همچنان متعهد به آزادي بيان و رسانه ها است ودر ثبت و راجستر رسانه ها سهولت هاي زيادي را آورده‌ايم و ثبت رسانه را از 61 قدم به 5 قدم کاهش داده ايم.
پس از آن عبدالحميد مبارز رييس عمومي اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان سخنراني کرد و ضمن بررسي تاريخي مطبوعات افغانستان از زمان شيرعلي خان الي امروز گفت: آنهايي که مي گويند مطبوعات افغانستان پس از کنفرانس بن رشد کرده و به آزادي رسيده اند، دروغ مي گويند؛ زيرا مطبوعات در کشور تاريخ کهن دارند، اما نشيب و فرازهايي داشته است.
آقاي مبارز گفت که امروز برخي از رسانه‌ها به منافع ملي توجه نمي کنند و بيشتر به قوم و سمت وابسته اند و گاهي از چارچوب قانون هم پا فراتر مي گذارند ومنافع علياي کشور را در نظر نمي گيرند و گاهي شبکه هاي جاسوسي خارجي از رسانه هاي کشور به عنوان ابزار استفاده مي کنند.
اما صديق الله توحيدي عضو کميسيون مصونيت خبرنگاران در اين سمينار تأکيد داشت که آزادي بيان در افغانستان نسبت به کشور هاي منطقه در سطح بالايي قرار دارد، اما برخي از رسانه ها ممکن است مشکلاتي داشته باشند، ولي تعميم دادن آن به همه رسانه هاي کشور کار عادلانه نيست و برخي از رسانه ها هم نشرات شان معياري است و هم مطابق قوانين افغانستان نشرات دارند.
وي از مسؤولان راديو تلويزيون ملي خواهش کرد که تصويرهاي پيش کسوتان عرصه راديو تلويزيون را که زماني در تالار راديو تلويزيون نصب بود و حال ديده نمي شود، دوباره نصب کنند تا مردم با آن چهره‌ها آشنا شوند.
قابل ذکر است که در اين سمينار بسيار مهم از پيام رييس جمهوري کشور خبري نبود و برخي از اشتراک کننده‌گان تبصره کردند که اگر سميناري از سوي هم تيمي رييس جمهور برگزار شود ولو که در سطح پايين هم باشد رييس جمهور پيام مي فرستد ولي به مجالس مهم ديگران و بيرون از حلقه خودش توجه ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید