چرا هراس افگنان در شاهراه کابل- پروان سرکوب نمی‌شوند؟

شاهراه کابل- پروان به ویژه از ولسوالی قره باغ الی دوسرکه بگرام به شدت ناامن شده است. هراس افگنان در ولسوالی قره باغ تا اکنون تعدادی را در روز روشن به قتل رسانیده اند.
گاهی آن‌ها با استفاده از موترسایکل در برابر افرادی که مورد تعقیب شان قرار دارند، شلیک می‌کنند و دست به فرار می زنند و گاهی در مسیر شاهراه برخی از عراده جات را به‌ایست مجبور می‌کنند و مسافران را شناسایی کرده و می‌کشند.
این در حالی است که هراس افگنان در برخی از روستاهای ولسوالی قره باغ پایگاه دارند و باشنده‌گان محل را مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می‌دهند.
پایگاه تروریستان در ولسوالی قره باغ و شاهراه کابل- پروان بسیار روشن است، نوپله و سبزسنگ از روستاهای است که هراس افگنان آزادانه در آن جاها گشت و گذار می‌کنند.
ولی با تمام این ناامنی‌ها در شاهراه کابل- پروان و حوادثی ناگوار و خونینی که در این مسیر رخ داده است، نهادهای امنیتی چندان علاقه‌مند به تأمین امنیت در این شاهراه مهم و حیاتی نیستند و از پهلوی خون شهدا به ساده‌گی عبور می کنند.
پرسشی در ذهن برخی پیدا می‌شود که آیا حلقاتی در حکومت می‌خواهند از هراس افگنان در مسیر شاهراه کابل- پروان استفاده ابزاری کنند؟
این در حالی است که در هفته پیش نیروهای امنیتی برای بازداشت یکی از فرماندهان غیر مسوول در شهر مزار شریف از زمین و هوا حمله کردند و تعدادی در این عملیات شان به قتل رسیدند و خانه‌های مسکونی برخی از باشنده‌گان محل که در نزدیک محل جنگ قرار داشتند تخریب شدند و مردم مجبور شدند که خانه‌های شان را ترک کنند.
پس چرا نهادهای امنیتی در برابر هراس افگنانی که در نزدیک شهر کابل دست به جنایت می‌زنند، از راه اندازی عملیات نظامی خودداری می‌کنند و می‌خواهند شاهراه کابل- پروان ناامن باشد و مسافران با ترس و تهدید از این مسیر عبور کنند؟
آیا نهادهای امنیتی نمی‌توانند در روستای سبزسنگ ولسوالی قره باغ، عملیات نظامی را راه اندازی کنند و تروریستان را سرکوب و یا بازداشت نمایند؟
ظاهراً از این سهل انگاری نهادهای امنیتی چنین برداشت می‌شود که کدام نیم کاسه‌یی زیر کاسه وجود دارد در غیر آن چرا هراس افگنان آزادانه و بدون ترس، مردم را تهدید کنند و به قتل برسانند؟
پس از نهادهای امنیتی تقاضا می‌کنیم که به این پرسش‌ها هرچه زودتر پاسخ بدهند و خطر تهدید هراس افگنان را از شاهراه کابل- پروان برطرف کنند تا مسافران با خاطر آرام به سفر شان ادامه دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید