کمیسیون رسیده‌گی به شکایات ثابت کند که بی‌طرف و مستقل است!

سید مکارم

کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از سه ماه تأخیر اعلام و داکتر محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات خواند.  این در حالی‌است که برخی از دسته‌های انتخاباتی از جمله دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری داکتر عبدالله این نتیجه کمیسیون را نپذیرفتند و گفتند چون کمیسیون نتوانست رای‌های تقلبی را از رای پاک جدا سازد و به همین منظور ما این نتیجه تقلبی را نمی‌پذیریم. اما دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری داکتر غنی پیروزی شان را در ارگ ریاست جمهوری، جشن گرفتند و آقای غنی باز هم با احساسات تمام و کنایه و نیش‌زدن به حریفان‌اش، سخنرانی کرد که سخنرانی وی از سوی حاضران مجلس با کف‌زدن‌ها همراه بود.

چند نکته در رابطه به اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری قابل ذکر است:

* آقای غنی فقط با تفاوت حدود دوازده هزار رای یعنی 50.64 فیصد، پیروز مرحله ابتدایی انتخابات اعلام شده است که این دوازده هزار رای ممکن است پس از رسیده‌گی شکایات از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، به ساده‌گی حذف شود که در آن صورت ممکن است انتخابات به دور دوم برود و یا نامزد دیگری برنده انتخابات اعلام گردد.

* با توجه به اتهام‌هایی که به کمیسیون انتخابات از سوی دسته‌های انتخاباتی وارد شده بود، مردم افغانستان چندان به این اعلام نتیجه انتخابات، دل‌خوش نخواهند بود و چون اعتبار کمیسیون انتخابات جداً کاهش یافته است که باید کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، این بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات را تلافی کند و با اجراات شفاف و عادلانه، قناعت نامزدان و مردم کشور را فراهم نماید و ثابت کند که کمیسیون شکایات، یک نهاد مستقل و بی‌طرف است و به هیچ دسته‌ی انتخاباتی وابسته نبوده و از آن‌ها دستور نمی‌گیرد.

* دسته انتخاباتی دولت‌ساز باید انتظار نتیجه نهایی را می‌کشید و به عوض جشن پیروزی و پیغور دادن به مخالفان سیاسی و نامزدان دیگر، مردم را به اتحاد و همدلی فرا می‌خواند و آن‌ها را به آرامش دعوت می‌کرد.

* باز تکرار می‌کنیم که مردم افغانستان به پروسه انتخابات و دموکراسی بی‌باور شده اند و فکر می‌کنند که رای آن‌ها به هیچ صورتی در گماشتن وانتخابات رییس جمهور اثر گذار نیست، بل دستور و تصمیم نماینده‌گی‌های سیاسی و یا تقلب‌های سازمان یافته، سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند که باید این باور منفی مردم به وسیله‌ی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی برطرف شود و اعتبار نهادهای انتخاباتی اعاده گردد.

با توجه به همین گفته‌ها اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی، به شکایات رسیده‌گی عادلانه و بی‌طرفانه نکند، باید در این شک نداشته باشیم که بحران با دامنه‌یی بیشتر، همه کشور را فراخواهد گرفت که تنها، تروریستان از آن سود خواهند برد و بس.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید