نامه‌یی به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی !

نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با تأخیر بیشتر از دو ماه از میعاد تقویم؛ به اساس فیصله نامه 119 مؤرخ 30 قوس 1398 اعلام گردید، دارای خلاها، نقایص و تخلفات قانونی است که آن نقایص و تخلفات عبارت اند از: گنجانیدن آمار صدها فورمه غیر قانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان،گنجانیدن آمار محلات که باید باز شماری میشد اما باز شماری نشد و گنجانیدن فورمه های که صندوق هایشان «مفقود »است؛ در جمع آرای پاک و قانونی.

از این که فیصله نامۀ شماره 119 به مبنای فیصله نامه‌های شماره 104، 105، 109، 114، 115، 116 و 117 ترتیب گردیده است؛ من، به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، نظریات مخالف خود را به محتوای غیر قانونی مندرجات فیصله نامه‌های فوق با ذکر دلایل تحریر نمودم. انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اساسی شهروندان است که نهادهای انتخاباتی تسهیل کننده این روند می‌باشند و باید تمام اجراآت این نهادهای انتخاباتی بربنیاد قوانین نافذ، لوایح و طرزالعمل های مصوب انجام شود.

بنابرآن، باید نتایج ابتدائی و نهایی؛ حاصل ماهیت حقوقی و تخنیکی، مبتنی بر اصل امانت داری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون‌ها باشد نه فشار های سیاسی داخلی و خارجی.

از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی که در جایگاه محکمۀ نظام انتخاباتی کشور قرار دارد؛ تقاضا دارم که با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های نافذ؛ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراآت منصفانه و عادلانه نمایند تا سلامت نظام مبتنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد.

با احترام مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسون مستقل انتخابات

اشتراک گذاری:

نظر بدهید