آلوده‌گی هوای کابل؛ انتحاری خاموش!

چند سالیست که زمستان‌ها برای مردم کابل و دیگر شهرهای بزرگ مشکلات فراوان به وجود می‌آورد. این مشکلات ناشی از آلوده‌گی هوا می‌باشد که در نتیجه استعمال مواد دود زا چون زغال سنگ، تیل‌های کثیف، رابر و دیگر مواد سوخت برای گرم کردن اماکن بزرگ و منازل رهایشی می‌باشد. مشکلات در کابل بیش از هرجای دیگر در کشور می‌باشد چون منابع دودزایی در پایتخت بیشتر از جاهای دیگر استعمال می‌گردد. در این شب‌ها هوای کابل چنان آلوده است که کسی جرأت نمی‌کند از خانه‌اش پا بیرون نهد. راه در چند قدمی و آسمان پر ستاره به سختی دیده می‌شوند. این پدیده سبب شده است که بیماری‌های فصلی ناشی از زمستان و تنفس هوای آلوده در میان شهروندان بیشتر گردد و کودکان و پیرسالان بیشتر در معرض بیماری قرار گرفته اند. دولت، اما تدابیری در چند سال اخیر برای این مشکل پایتخت نگرفته بود، ولی حالا دست به کار شده تا کمی وضعیت بسیار وخیم پایتخت را بهتر سازد. وزارت داخله به مالکان حمام‌ها، کوره‌های خشت پزی، بلاک‌های شخصی رهایشی هشدار داده است که تا یک هفته باید برای تسخین اماکن شان چاره اندیشند ورنه با آن‌ها برخورد خواهد شد. هرچند این تدابیر در فرصت اتخاذ و به آگاهی مردم رسانیده نشده است، ولی نقص و ضرر را از هر زمانی که بردارید، سود می‌برید و این تدابیر تأثیراتی در کاهش آلوده‌گی هوای پایتخت خواهد داشت. ما به این باور هستیم که در کنار این تصمیم، کارشناسان محیط زیست در کشور باید تدابیر دیگری را نیز دریابند تا با آلوده‌گی‌هایی از این قبیل در هر وقت سال مقابله صورت گیرد. در کشور های دیگر زغال سنگ را که در کابل بیشترینه اسباب آلوده‌گی هوا می‌باشد به گونه‌یی بی ضرر تر ساخته و بعد از آن در تسخین استفاده می‌کنند. همچنان در کارخانه‌ها و اماکن صنعتی و جاهایی که از زغال سنگ بیشتر کار گرفته می‌شود از راه‌های دیگری نیز استفاده می‌کنند که دود ناشی از سوخت زغال سنگ را بی ضرر تر می سازند. همچنان دولت باید تدابیری در قسمت تورید مواد نفتی اتخاذ نماید، تا تیل‌های بی کیفیت و ناسالم وارد نشود و یک راه آن واگذاری تورید بخش قابل ملاحظه مواد نفتی توسط دولت می‌باشد. همچنان بسیاری از وسایط و عراده جات نیز در پایتخت کهنه اند و وارد کننده گان وسایط کهنه و مستعمل را از بیرون وارد می‌کنند و این امر خود در آلوده‌گی هوا نقش داشته است. حکومت در حال حاضر باید تدابیری را که برای امسال گرفته است سخت تر کند و در دراز مدت به این مسایل اندیشه نموده و راه‌های مبارزه با آلوده‌گی هوا را جست‌وجو و در معرض تطبیق قرار دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید