عطا محمد نور والي بلخ: نمي گذاريم تجربه ميرزااولنگ در بلخ تکرار شود

به دنبال درگيري هاي شديد ميان طالبان و نيروهاي امنيتي و تصرف برخي از روستا هاي ولسوالي چمتال به دست تروريستان، ديروز عطا محمد نور والي بلخ به خط مقدم جبهه رفت و مديريت جنگ را به دست گرفت و اظهار اميدواري کرد که به زودي چمتال و چهاربولک را از حضور هراس افگنان پاک سازي خواهد شد.
سخنگوي والي بلخ ديروز به آرمان ملي گفت که فرمانده قول اردوي شاهين و برخي از نماينده گان مردم، والي بلخ را همراهي کرده اند.
پيش از اين والي بلخ هشدار داده بود که جنگ ها در شمال شدت مي گيرد و تروريستان به راهنمايي برخي از حلقات داخلي و خارجي وارد شمال شده اند، ولي وي مشخص نساخته بود منظورش از حلقات داخلي کدام است؟
اما آقاي نور ديروز به صراحت گفت: «نمي گذارم تجربه ميرزااولنگ در بلخ تکرار شود و از مردم خود با قاطعيت دفاع مي کنم».

اشتراک گذاری:

نظر بدهید