سردی هوا و نبود مرکز گرمی، باشنده‌گان مکروریان‌ها را به ستوه آورده است

 

شنیدیم که روز چهارشنبه گذشته(یازده جدی سال روان)، کمیسیون تداراکات، منظوری خریداری مواد سوخت برای سیستم مرکزگرمی‌های مکروریان‌ها را داد. این کمیسیون که شما به آن افتخار می‌کنید و بسیاری های دیگر آن را منبع فساد و علت پیچیده‌گی قراردهای دولتی می‌دانند، واقعاً کارش را در زمان درستی انجام داده است، چون شاید نمی‌دانسته  که زمستان شده و برای ثابت شدن این مسأله منتظر باریدن برف بوده ودر نخستین روز برفباری، منظوری خریداری مواد سوخت را داده است.

********************

شب گذشته هوا به نزدیک ۱۰ درجه زیر صفر رسیده بود، و ده‌ها هزار باشنده‌گان مکروریان‌ها، که نه برق داشتند و نه هم سیستم مرکزگرمی، اپارتمان‌های شان فعال شده، شب سختی را گذشتاند.

البته این را می‌دانیم که مردم ما در گوشه و کنار این سرزمین، با مشکلات فراوان تر و سخت تر مواجه استند؛ اما مشکل ما، راه حل ساده داشت که از دست شما متفکر دوم، پیچیده شد.

شنیدیم که روز چهارشنبه گذشته(یازده جدی سال روان)، کمیسیون تداراکات، منظوری خریداری مواد سوخت برای سیستم مرکزگرمی‌های مکروریان‌ها را داد. این کمیسیون که شما به آن افتخار می‌کنید و بسیاری های دیگر آن را منبع فساد و علت پیچیده‌گی قراردهای دولتی می‌دانند، واقعاً کارش را در زمان درستی انجام داده است، چون شاید نمی‌دانسته  که زمستان شده و برای ثابت شدن این مسأله منتظر باریدن برف بوده ودر نخستین روز برفباری، منظوری خریداری مواد سوخت را داده است.

در سال‌های گذشته، از پانزدهم قوس، مرکزگرمی‌های مکروریان ها فعال می‌شد؛ یعنی معلوم است که قرار داد خریداری مواد سوخت آن هفته ها یا ماه‌ها قبل بسته می‌شد، اما به برکت افکار متفکرانهٔ شما، امسال ما هنوز در سرمای ۱۰ درجه زیر صفر، در وسظ ماه جدی، هیچ وسیلهٔ گرم کننده نداریم.

مکروریان‌ها به شیوه ای ساخته شده اند که نه می‌توان از بخاری استفاده کرد و نه حتا ازسنتی ترین و قدیمی ترین وسیلهه گرم کردن(صندلی). بخاری دود دارد و مکروریان‌ها دو کش ندارند، تازه اگر نل بخاری را از راه کلکین بیرون کنیم، دود آن به خانهه همسایه‌های منزل‌های بالاتر خواهد رفت و بالاخره چوب و ذغال یا بوره اره را در کجا نگه‌داری کنیم؟ و اگر صندلی بگذاریم، ذغالش را درکجا نگهداریم؟ اجاق را در کجا تازه کنیم؟ و بالاخره این که وقتی در سال‌های طالبان ، باشنده‌گان مکروریان‌ها این تجربه را کرده اند، در دو روز تمام خانه را نم و پوپنک می‌زند.

حالا بیایید و ثابت کنید که چگونه متفکری هستید؟ شما از این مشکل ماه‌ها پیش با خبر شدید، زمانی که مسؤولان حفظ و مراقبت مکروریان ها، قیمت خدمات مرکز گرمی را نزدیک به ۴۰ درصد بالا بردند. سال پیش هم این عالی‌جنابان، ۱۰ تا ۲۰ درصد قمیت ها را افزایش داده بودند، اما امسال واقعاً ظلم را پیشه کردند.

پس از ایجاد این مشکل، صدای باشنده‌گان تا گوش شما رسانده شد و شما مانند هزاران مسأله ‌دیگر، کمیسیون تشکیل دادید و حالا در قعر زمستان، معلوم نیست که این کمیسیون شما چی کرده است. آیا کارکرد این کمیسیون را تعقیب کرده اید؟ در واقع شما آنقدر کمیسیون ساخته اید و به آن اندازه کارها را از جزئی و کلی در اختیار خود گرفته اید که اگر در یک شبانه روز ۷۲ ساعت هم کار کنید، قطعاً رسیده‌گی نخواهید توانست.

این نشانهه متفکر بودن شما نه؛ بلکه نماد دیکتاتوری و خودرأیی شماست و بخشید اگر بگویم که عقل تان قد نمی دهد.

کوتاه نوشتم که حوصلهٔ خواندن داشته باشید، آن‌هم اگر چاکران دربار بگذارند که این شکایت‌ها به دست شما برسد و شما که باید در مورد همهٔ جهان تفکر کنید، فرصت خواندن داشته باشید.

  محمد فهیم باشنده مکروریان اول

اشتراک گذاری:

نظر بدهید