چرا حرمت نیروهای امنیتی‌را پامال می‌کنید؟

شب‌های سرد و دودی و بی‌عاطفه کابل گویی چون اژدهایی دهان باز کرده است تا به هر کسی به نوعی زخم بزند. سرما، فقر، بدامنی و جرم و جنایت همان هیولاهایی اند که برای ارعاب و ترس و نابودی زنده‌گی ها یکجا شده اند.

کشته شدن یک نوجوان در غرب کابل به خاطر تیلفون و کمپیوترش، ترور رییس بخش آی تی لوی سارنوالی و رخداد فاجعه آمیز در ناحیه یازدهم خیرخانه که در آن نزدیک به شش تن کشته شده اند، رخداد های غم انگیزی اند که هشدار دهنده و تکان‎دهنده اند.

ما بارها گفته‌ایم در هر بیست و چهار ساعت جرایم و جنایات زیادی در شهر رخ می‌دهد که رسانه‏‎یی نمی‌شوند، ولی مردم خود این رخدادها را نقل می‌کنند.

چنین معلوم می‌شود که مروت و جوانمردی، عاطفه و مهر، از این سرزمین رخت بربسته و به ناکجا آبادها پناه برده است. عصرها در حالی که عفریت سیاهی می‌خواهد بر شانه‌های شهر سایه افگند، ترس و ارعاب نیز بر هر کجای شهر چیره می‌شود و در این میانه پیر و جوان، مرد و زن در کوچه و پس کوچه های شهر در امان نیستند.

نا آدمیت و وحشت به حدیست که جوانی به ‌خاطر یک موبایل که ممکن است شش، هفت هزار افغانی قیمت داشته باشد از سوی دزدان و رهزنان کشته می‌شود. راه‌اندازی عملیات‌های سنگین در میان کوچه و خانه و زنده‌گی مردم نیز از سوی نهادهای امنیتی وحشتناک است. از لحاظ روانشناختی جامعه هم مدهش و تکانده است ونشانه ضعف‌های نهادهای امنیتی می باشد.

حالا که وضعیت ناگوار و بد امنیتی در شهر کابل چنین است چه باید کرد؟ به باور ما باید مسوولان نهادهای امنیتی پاسخگو باشند و با این‌گونه موارد مسوولانه برخورد کنند.

تا زمانی‌که مسوولان امنیتی وظایف خویش را به خوبی درک نکنند و در راه انجام وظایف شان از جان و دل مایه نگذارند و به جست‌وجوی دزد و رهزن و آدم کش و مجرمین خورد و بزرگ آستین بر نزنند، از پشت میزهای فیشنی شان مجرمین را دست بند زده نمی توانند.

ما امیدواریم نهاد های امنیتی و کشفی با جدیت تمام دست به ابتکار عمل بزنند و به ناامنی‌های موجود در شهر پایان بدهند. شهروندان کشور و به ویژه در پایتخت از این همه بدامنی و جرم به ستوه آمده اند. پایتخت را از کابوسگاه وحشت نجات بدهید. خانه های مردم میدان جنگ نیست که به آن‌جاها لشکرکشی شود و معرکه بر پای داشت. گناه‎کاران را جایی دور از خانه‌های مردم باید ضربه زد. بگذارید ابهت، حرمت و پرستیژ نیرو های ویژه ما این‌گونه پامال نشود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید