با برنامه‌های سحطی مشکل امنیت شهر کابل حل نمی شود!

در حالی که اوضاع امنیتی در شهر کابل رو به وخامت نهاده است و در کوچه و پس کوچه‌های شهر گروه‌های دزد و تبهکار حاکمیت می‌کنند، وزارت داخله دیروز در پی یک اجلاس امنیتی تدابیری در این راستا اتخاذ نموده است.

این تدابیر شامل آن‌عده کسانی نیز می‌شود که در امور دفتر توظیف بودند و اینک از آن ها در امورگزمه‌های شبانه بهره گیری خواهد شد.

وزارت داخله همچنان بیش از سه صد واسطه نقلیه رنجر پولیس را که در کار انتقال کارکنان بهره برداری می شد برای استفاده از گزمه‌ها و نظارت‌های شبانه گماشته است و گمان می‌برد که این کار می‌تواند گامی مؤثر در کاهش جرم و جنایت در سراسر شهر کابل گردد. اما واقعیت امر این است که نیروهای پولیس و نهادهای وابسته آن‌ها در چنبره فسادی گسترده گیرمانده اند و تا بدنه این نیروها از فساد موجود پاک سازی نگردد، امور آن‌ها نیز چندان دلخواه مردم نخواهد بود.

شبانه و روزانه همه این نیروها در قرار گاه‌ها و پاسگاه‌های امنیتی شان وجود دارند، ولی این نیروها احساس مسوولیت نمی‌کنند و از این روست که از کنار ده رویداد و واقعه خورد و کوچک بی تفاوت رد می‌شوند و این امر سبب شده است تا جوانک‌های تازه به دوران رسیده از فرط بیکاری و ناملایمات دیگر زنده‌گی به چپاول و غارت‌گری جیب‌های مردم در کوچه و پس کوچه‌های شهر پرداخته و در این راستا حتا از کشتن عابرین بیگناه نیز دست بردار نیستند، زیرا به اصطلاح فکر می‌کنند آب از سر آن‌ها تیر شده است.

نکته مهم دیگری که در این راستا خیلی مهم است این نکته می باشد که این گونه برنامه های مقطعی با گذشت چند هفته مد زده می شود و همه به زودی حس می کنند که این برنامه های سطحی و ناسنجیده شده، در دراز مدت پاسخ‌گوی اوضاع امنیتی شهر کابل نخواهد بود.

مردم در شهر کابل خواهان برنامه های مدون و سنجیده شده و قاطع وزارت امور داخله برای مهار جرم و جنایت در شهرها از جمله پایتخت کشور هستند. برچیدن نظام قوم و خویش گرایی از میان حوزه‌های پولیس و برخورد قاطعانه با مجرمین خورد و بزرگ از هر قوم و تباری به گونه یک‌سان، گام دیگریست که می تواند در امر مبارزه با جرم و جنایت کار ساز باشد.

با این همه اقدامات تازۀ وزارت امور داخله که از دیروز اتخاذ شده است شاید یک گام ابتدایی در راه مبارزه با جرم و جنایت در شهر باشد، ولی سازنده و دایمی بوده نمی‌تواند.

در حالی که جرم و جنایت پدیده فصلی و مقطعی نیست و روندی رو به رشد دارد و باید مبارزه با آن یک امر دوامدار و مستدام باشد. گزینش آمرین حوزه‌ها و رده های دیگر آن ها نیز یک نکته بسیار مهم می‌باشد.

این افراد باید از شمار کسانی برگزیده شوند که دارای تحصیلات مسلکی بوده و جوان، باتحرک و پاک باشند تا بتوانند در برابر مشکلات جاری مقاومت کرده و از عهده وظایف شان به خوبی بیرون شوند. نظارت و کنترل دایمی از اعمال پولیس در تمام سطوح باید جاری نگهداشته شود.

این نظارت هاست که می تواند رده‌های بالایی و پایانی پولیس را متوجه این امرسازد که اعمال آن‌ها زیر نظر است و باید متوجه وظایف شان باشند.

ما امیدواریم که وزارت امور داخله فقط طی یک هفته تدابیر اتخاذ شده جاری را ارزیابی کند و با شناسایی خلا ها و کاستی های آن، به اصلاحش بپردازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید