مردم با پولیس همکار شوند!

در این چند سال اخیر گراف حوادث و رخدادهای جنایی در سطح شهر کابل چنان بالا رفته است که فغان همه شهروندان را به صدا درآورده است. روز و شبی نیست که دزدان و راهزنان در برابر رهگذران در کوچه و پس کوچه‌ها و حتا جاده‌های عمومی قرار نگیرند و همه دار و ندار آن‌ها را به یغما نبرند.

گاهی شنیده می‌شود که دزدان مسلح، رهگذری را فقط به خاطر یک مبایل و یا کمپیوتر و یا مقداری از پول به قتل رسانیده اند. دزدان با شیوه‌های گوناگون دست به چپاول داشته‌های یک رهگذر می‌زنند و باشنده‌گان کابل از ترس همین جانیان پس از تاریکی شب اگر مجبور هم باشند از خانه های شان بیرون نمی شوند توگویی شهر کابل به یک علاقه غیر تبدیل شده است.

آن عده از بلندپایه‌گان دولت که چهار طرف خانه شان را دیوارهای کانکریتی پوشانیده است و هنگام بیرون شدن از خانه، محافظان مسلح که از بودجه حکومت تنخواه می‌گیرند، آن‌ها را محافظت می‌دارند، چندان این درد باشنده‌گان را ناشی از بدامنی‌ها در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ درک نمی‌کنند و به همین منظور است که مسوولان به انتقادها، اعتراض‌ها و شکایات مردم چندان توجه نمی‌کنند. اما سرانجام وزارت داخله، مجبور گردید که به این شکایات مردم ترتیب اثر بدهد و برای کاهش جرایم جنایی عملیات وسیع را در کابل راه اندازی کرد و آن گونه که رسانه‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی گزارش دادند تا اکنون تعداد زیادی از مظنونان از سوی پولیس بازداشت شده اند.

وزارت داخله گفته است که به این عملیات شان ادامه می‌دهند و امیدوار است که سطح واقعات جنایی کاهش یابد. به همین گونه وزیر امور داخله گفته است که به زودی آمرین و مسوولان جنایی تمام حوزات پولیس را در شهر کابل تبدیل می‌کنند. در حالی که تمام باشنده‌گان از این تصمیم وزارت داخله استقبال کرده اند، اما چند نکته قابل گفتنی است.

شماری از آگاهان به همین باور اند که برخی از افراد پولیس با شبکه‌های مافیایی جنایی در رابطه اند که باید نهادهای کشفی تلاش کنند تا آن عده از مسوولان و افراد پولیس که از دزدان به اصطلاح حق می گیرند، آن‌ها را شناسایی کنند و به مثل دزدان مجازات شوند.

همین که وزیر داخله از تبدیلی و یا انفکاک آمرین حوزه‌ها سخن زند، واضح است که بازار واسطه و دفاع و حمایت از آمرین حوزه‌ها گرم می شود، زیرا برخی از همین مسوولان پولیس از سوی بلندپایه‌گان دولت حمایت می‌شوند و ممکن است منافع شان از طریق آمرین تأمین گردد.

وزیر داخله به واسطه بازی به خاطر حفظ مسوولان حوزه‌های امنیتی پولیس از سوی هر که انجام شود، «نه» بگوید و به عملیات و اصلاحات‌اش که اکنون سروصدا پیدا کرده است، ادامه بدهد.

پولیس در برخی از نواحی شهر کابل با مشکل مواجه نخواهد شد، اما در برخی از نواحی که در حومه شهر کابل واقع شده اند، مشکلاتی زیاد موجود است و ممکن است با انگیزه‌های قومی آن‌ها حاضر نشوند که دزدان منطقه شان بازداشت و یا سرکوب شوند.

پولیس باید به این نکته توجه کند و در این نواحی همچنان عملیات گسترده را راه اندازی کند.

باشنده‌گان کابل نیز باید با پولیس همکار شوند و هویت آن عده از افراد خطرناک را که سبب آزار و اذیت مردم می شوند، به پولیس مشخص سازند و مخفی گاه‌های آن‌ها را فاش نمایند.

ما باور داریم که اگر این عملیات بدون ریاکاری و هیاهو ادامه یابد، سطح واقعات جنایی در شهر کابل، کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید