زمستان است، به دستگیری بینوایان بشتابید!

زمستان امسال با شدت و سردی تمام آغاز شده است. بارنده‌گی برف‌ها در بسیاری از مناطق و ولایت‌های کشور از چند روز به این‌سو ادامه دارد.

این در حالیست که کشور در حالت ناگوار و بد امنیتی و اقتصادی قرار دارد و فقر و نداری در میان مردم بیداد می‌کند.

این وضعیت زمستان بدی را بالای مردم رقم زده است تا آن‌جا که خانواده‌ها به مشکل می‌توانند به مشکلات زنده گی خود رسیده‌گی کنند.

قیمت مواد غذایی، چوب، گاز، تیل و زغال سنگ بلند رفته و این نکته سبب شده است که مردم نتوانند مایحتاج زنده گی شان را فراهم کنند.

فقر و نداری مشکل عام مردم است، این مشکل از نبود کار و فرصت‌های شغلی ناشی می‌شود و حالا نمی‌توان آن را به زودی حل کرد.

اگر به ماحول مان نظر کنیم، ده ها خانواده در دور و بر مان وجود دارند که بینوا و درمانده شده اند و برای مقابله با سرما و وحشت زمستان چیزی در اختیار ندارند، اما در مقابل کم نیستند خانواده هایی هم که همه چیز دارند، ولی نمی خواهند از این نعمات خدا داده، به دیگران تمتعی برسانند.

دین مبارک اسلام اما به همه پیروان خود احکام داده است که به همدیگر مهربان باشند. همدیگر را دستگیری کنند و در هنگام مشکلات، به همدیگر کمک کنند.

این‌ها مکلفیت‌های دینی و اسلامی هریک از ما می‌باشد. پس برای هریک ما لازم است تا دست به کار شویم و برای دستگیری و یاری رسانیدن به برادران و خواهران مسلمان خویش قدم پیش گذاریم که زمستان هر قدر طولانی و سخت هم باشد می‌گذرد.

به خانواده‌هایی که نانی به خوردن، دارویی برای مداوای بیماران‌شان و چوب و زغالی برای گرم کردن خانه های شان ندارند، کمک کنید. پسندیده نیست که ما در خانه‌های گرم خویش با فرزندان مان راحت زنده گی کنیم در حالی که در همسایه‌گی مان خانواده و یا خانواده‌هایی گرسنه باشند و یا کودکان‌شان از سرما بلرزند.

مساعدت چوب، زغال، دارو ، لباس گرم و مواد غذایی در این فصل سرما، بزرگ‌ترین فضل و بخشش مان خواهد بود. باور داشته باشید که خداوند پاداش هر گام مان را برای یاری رسانیدن به دیگران، جایی دیگر خواهد پرداخت و این حق است.

پس برای هر کدام مان لازم است تا با در نظرداشت توانایی‌ها و استطاعت خویش به دستگیری فقرا و بینوایان بشتابیم که سعدی گفته است:

تو نیکی کن برو در دجله انداز – که ایزد در بیابانت دهد باز

اشتراک گذاری:

نظر بدهید