بلند بودن هزینه تولیدات داخلی، کاغذپرانی و فساد اداری نباید مانع رشد اقتصادی شود

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید می‌کند که مشکلات ترانسپورتی، کاغذپرانی و فساد اداری در نهادهای دولتی نباید مانع رشد اقتصادی کشور گردد و باید این مشکلات برطرف گردد.
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران، روز دوشنبه (23 جدی) به ریاست داکتر عبدالله در قصر سپیدار برگزار شد که در این جلسه، وزارت صنعت و تجارت گزارش تحلیلی عوامل بلند بودن هزینه تولیدات داخلی را شریک ساخت.
بر اساس این گزارش، بلند بودن مصارف ترانسپورتی، کمبود انرژی برق مورد نیاز فابریکه‌ها و واحدهای تولیدی، عدم آگاهی شرکت‌های تولیدی از استندردهای بین‌المللی، کمبود مواد خام مورد نیاز فابریکه‌های تولیدی، عدم ثبات و توازن نرخ تبادله پول افغانی، بروکراسی و کاغذپرانی‌های نهادها و کمبود کارکنان و پرسنل ماهر و تخصصی مهم‌ترین عوامل بلند بودن هزینه تولیدات داخلی است.
داکتر عبدالله گفت که بخشی از موارد یاد شده، به شرایط عمومی افغانستان پیوند خورده است، اما مشکلات ترانسپورتی، کاغذپرانی و فساد اداری در نهادهای دولتی نباید مانع رشد اقتصادی کشور گردد و باید این مشکلات برطرف گردد.
او به ادارات مربوط هدایت داد که موارد یاد شده را شامل جلسات کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار نمایند، تا هر مورد به صورت جداگانه رسیده‌گی شود.
در این جلسه همچنان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست از اقدمات اخیر برای جلوگیری از آلوده‌گی هوای شهر کابل گزارش داد. بر مبنای این گزارش طی سه هفته گذشته، تلاش‌ها برای کاهش آلودگی هوای شهر کابل افزایش یافته و این روند هنوز ادامه دارد.
این اداره می‌افزاید که تا اکنون سیستم سوخت 218 آدرس مختلف، شامل: ساختمان‌ها و شهرک‌ها، داش‌های تولید خشت و گچ، ادارات دولتی و اصناف مورد ارزیابی و نظارت جدی قرار گرفته و نیز آگاهی‌دهی از پیامدهای آلوده‌گی هوا و ارایه راهکارهای جلوگیری از آن جریان دارد.
رییس اجرایی گفت که همزمان با شروع برف‌باری‌ها در کشور، تلاش‌ها در زمینه مبارزه با آلوده‌گی هوا نباید متوقف شود، بلکه از آن به عنوان فرصت استفاده گردد.
در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری طرح خریداری گندم مازاد از دهقانان و ایجاد ذخایر استراتیژیک غله را شریک کرد.
این طرح به هدف جلوگیری از افزایش و کاهش بهای مواد غذایی، جلب توجه دهقانان به کشت غله‌ها و کاهش میزان کشت مواد مخدر، پایین آوردن سطح ضایعات بعد از رفع حاصلات و جواب‌گویی فوری هنگام اضطرار به مردم آسیب‌پذیر، تدوین شده است.
وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری گفت که به این هدف، طرح ترمیم سیلوهای کابل، هرات، بلخ و بغلان روی دست گرفته شده و برای ساخت ذخایر جدید در ولایت‌های کندهار و بدخشان نیز کار جریان دارد.
داکتر عبدالله گفت که کشور هندوستان وعده سپرده است که 75 هزار تُن گندم به افغانستان کمک می‌کند، اما به دلیل عدم تثبیت شرکت تسلیم‌گیرنده این کمک هنوز عملی نشده است. از وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری خواست که هرچه زودتر زمینه دریافت این کمک را مساعد سازد.
رییس اجرایی افزود که رضایت‌مندی مردم به نتایج کار بستگی دارد و نتایج کار زمانی قناعت‌بخش است که تغییر مثبت به دنبال داشته باشد. بناً فرصت‌سوزی و سهل‌انگاری قابل پذیرش نیست و نهادهای دولتی در برابر خواست‌های شهروندان مسؤول هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید