با آتش‌بس اعتماد به صلح و مذاکره بیشتر می‌شود!

در حالی که هنوز از سرنوشت گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان اطلاعی در دست نیست، طالبان قبول نکرده اند که با دولت افغانستان درباره برقراری صلح در افغانستان مذاکره می کنند.

گروه طالبان فقط حاضر به گفت‌وگو با طرف‌هایی هستند که از حکومت افغانستان نماینده‌گی نکنند. این مسأله یکی از معضلات روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان می‌باشد.

در چنین وضعیتی مجلس سنای افغانستان در جلسه دیروز خود از گفت‌وگوهای صلح با مالکیت حکومت افغانستان ابراز حمایت کرده است.

مجلس سنای کشور ضمن تاکید بر این نکته یاد آور شده است که حکومت باید طرح صلح خود را به پارلمان کشور ارایه کند تا از این مجری، قانونیت کسب کند و پس در معرض تطبیق قرار بگیرد. این در حالیست که طالبان و امریکایی‌ها تا حال ده دور گفت‌وگوهای صلح را به پایان رسانیده اند و گفته می‌شود که توافقات در زمینه میان آن‌ها کامل شده است و قرار است هردو طرف آن را به امضا برسانند.

دراین مورد هنوز نکاتی مبهم و نا روشن باقی‌مانده است: طالبان با برقراری آتش بس موافقت می‌کنند؟ طالبان با کاهش خشونت در افغانستان موافقت می‌کنند؟ این موارد همچنان که مهم اند، موارد اختلافی نیز در میان گفت‌وگو کننده گان نیز می‌باشد. به باور ما مهم‌ترین مسأله در افغانستان مسأله جنگ و صلح است.

ما باید برای پایان دادن به جنگی گفت‌وگو کنیم که چهل سال است هستی و زنده‌گی ما را نابود می‌کند. از این رو پیش شرط هر گونه گفت‌وگویی باید توافق روی آتش بسی باشد که به این جنگ پایان بدهد. هرگونه گفت‌وگو و مذاکره برای برقراری صلح و ثبات در کشور در شرایط جنگی درست نیست، زیرا طرف‌ها از یک سو برای صلح گفت‌وگو و در عین زمان به جنگ ادامه داده نمی توانند. معقولیت هر گونه گفت‌وگویی برای صلح در آن است تا طرفین بکوشند فضای اعتماد و تفاهم بین خود ایجاد کنند و این امر زمانی امکان پذیر است که آتش بس میان مذاکره کننده‌گان برقرار گردد.

با همه این‌ها ما باور داریم که هیچ طرفی از راه‌نظامی نمی‌تواند به مشکلات موجود در کشور پایان بدهد. افغانستانی‌ها باید سرانجام پس از چهل سال‌جنگ به این نکته پی برده باشند که جنگ راه حل معضل کنونی ما نیست. ما ضمن حمایت از روند گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها، به برقراری آتش بس میان طرفین در گیر تاکید داریم و یقین داریم که این مسأله مورد قبول همه مردم افغانستان می‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید