از مجازات عادلانه فاسدان حمایت می‌کنیم

تطبیق قانون و گسترش ساحت حاکمیت قانون در کشور یکی ازمؤلفه های دولتداری وحکومتداری خوب می باشد، سبب تحکیم ثبات و امنیت و پایداری نظم عامه نیز می‌گردد. افغانستان سال‌های درازیست که گریزگاه قانون است و در این راه از بالا تا پایین سهم حیران کننده‌یی دارند. انتخابات در افغانستان نیز در سال‌های گذشته گرفتار نابسامانی های فراوان شده است که در آن سردمداران نظام انتخاباتی افغانستان با زیر پا کردن قانون و انجام معاملات ننگین افتضاحات بزرگی را راه انداختند. آخرین انتخابات پارلمانی در افغانستان رسوا ترین انتخابات هایی بود که تا حال تجربه کرده ایم. کمیشنران کمیسیون انتخابات از الف تا یا در استفاده نادرست از وظایف شان و زیر پا کردن موازین و اصول انتخاباتی فضاحت آفریدند. از همین رو همه آنان به دادگاه معرفی شدند تا به سزای اعمال شان برسند و طعم تلخ اعمال ننگین شان را بچشند. خوشبختانه دیروز دادگاه ویژه این مجرمین رسوا دایر شد و هریک از آنها از سوی محکمه به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شدند. این اولین محاکمه کمیشنران انتخاباتی در افغانستان بود. این عمل نوید دهنده این امر شده می‌تواند که در کشور شاید قانون‌گرایی و تمکین به قانون معمول گردد و این امر به جرم و جنایات در کشور پایان بدهد. ما در حالی که از حکم محکمه در محکومیت کمیشنران سابق کمیسیون مستقل انتخابات خوشحالیم و از آن حمایت می کنیم، باور داریم که این محکومیت می تواند هشداری به کمیشنران دیگر ادارات انتخاباتی افغانستان باشد تا دست از پا خطا نکنند. با این همه باور ما اینست که در انتخابات ماه میزان امسال نیز تقلب های گسترده‌یی از سوی مسوولان کمیسیون انتخابات صورت گرفته است که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. ما آرزو داریم که فسادپیشه گان روزی در هردم و دستگاهی و یا در هرمقامی که هستند، روزی پاسخگوی اعمال و کردار شان باشند و اگر فساد کرده اند روزی به محاکمه کشانیده شوند. هرچند میزان مجازات کمیشنران سابق کمیسیون انتخابات کاهش یافته واین عادلانه نیست ولی حتا همین مقدار هم می تواند انتباهی برای دیگران باشد تا در آینده دست به فساد و مرداری نزنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید