نگذارید آتش ملا انصاری افغانستان را بسوزاند!

در حالی که کشور گرفتار نابسامانی‌های فراوان است، عناصر آشوب‌گر و قانون شکن از همه اصناف و اقشار فراوان اند که هر کجایی غایه برپای می‌دارند و گاه قوانین و موازین ساخته شده در ذهن شان را، عین قانون می‌دانند و مایل اند آن رادیگران نیز قبول کنند.

ازاینست که تفنگ‌دار غیر مسوول مملکتی به اندازه حاکمیت تفنگ خود دارد و قانونش به اندازه زور و تفنگش حاکمیت دارد. یک ملای عادی‌اش هم به انداز پیروان جاهلش و به اندازه دایره فکر و عصبیتش در جامعه حکمروایی دارد و کسی را یارای مقابله با او نیست چون دین‎دارانی که دین را به خوبی نمی‌دانند پیروان این ملای نیمچه و کتاب ناخوانده هستند.

غیر منتظره نیست که در چنین جامعه یی این ملا رییس امر بالمعروف محل گردد، زیرا جامعه جنگ زده گرفتار بی قانونی می‌شود و در چنین جامعه یی حکومت‌های امارتی و ولایتی و جنگ‎سالاری حرف اول را می زند و حقیقت قربانی کج فهمی های عالم نمایانی می‌شود که سنگ دین‎داری و پاسداری از ارزش های دینی را به سینه می‌کوبد.

تمرکز این حاشیه روی، روی شخصی به نام ملاانصاری است که با تصویر البغدادی مانند در حالی که کلاشنیکوف دوربین داری در کنارش نهاده است، در شهر خواجه عبدالله انصاری، جامی و ده‌ها عالم دانش‌مند یعنی هرات علم بغاوت برافراشته است تا به زعم خودش پیشوای هزاران عالم دینی هراتی باشد که در فراصت، دانش، خردورزی بر او برتری دارند.

این عالم بی علم و بغاوت‌گر از ضعف و ناتوانی و مدیریت ضعیف والی و دیگر مسوولان هرات بهره برداری کرده و اکنون خود حاکم تام الاختیار هرات گردیده تا دره بزند، بردار کند، حکم سنگ‌سار بدهد و دیگر حدود را جاری بسازد.

کسی از هرات تا کابل از این ملای وهابی نمی‌پرسد که کدام مرجع اسلامی به او این صلاحیت راسپرده است تا همه کاره باشد و مرد و زن را مجازات کند؟ این ملای نادان و متعصب پا را از این فراتر نهاده و از چندین هفته به این‌سو سنگ تفرقه میان شیعه و سنی ها را در هرات به میدان انداخته است.

چنین معلوم می‌شود که جناب ملاصاحب مامور استخبارات کشوری بیگانه است و می‌خواهد این بار در افغانستان جنگ مذهبی میان شیعه و سنی ها را راه اندازی کند و خود به اصطلاح در غندی خیر نشسته ازمجاری شدن دریای خون لذت ببرد. ماباور داریم که زعامت کشور، مراجع معتبر دینی در کشور به حکم قانون اساسی کشور باید هر چه زودتر دست به کار شوند و تا دیر نشده است این بلوای تازه روشن شده را در نطفه خاموش کنند.

این آتش نو خاسته می‌تواند افغانستان را از نو بسوزاند، خانه‌ها را خاکستر کند، زنده‌گی ها را به خاک و خون بکشد. در افغانستان قانون اساسی کشور باید حرمت شود که در روشنایی های تعالیم و دساتیر دین مبین اسلام تدوین و تصویب شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید