کمیسیون شکایت‌ها: ثبت ۲۲۰۰مورد شکایت استینافی در کمیسیون شکایت‌های انتخابات

 

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که حدود دو هزار و ۲۰۰ مورد شکایت انتخاباتی جهت استیناف‌خواهی در این کمیسیون به ثبت رسیده است.

قاسم الیاسی، سخن‌گوی این کمیسیون به “صدای امریکا” گفته که روند استیناف‌خواهی در ولایت‌های که روزسه شنبه هفته گذشته، نتایج بررسی‌ از شکایت‌های ابتدایی را نشر کرده اند، ادامه دارد.

روند ثبت شکایت‌های در ۲۲ ولایت تکمیل شده، اما در بقیه ولایت‌ها این روند، تاپایان روز گذشته (شنبه) نیز ادامه خواهد داشت. آقای الیاسی افزوده که تا ختم روزشنبه، روند ثبت شکایت‌های جهت استیناف‌خواهی در همه ولایت‌ها تکمیل خواهد شد.

بیشتر شکایت‌های برای استیناف‌خواهی، از سوی دسته‌های انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری داکترعبدالله عبدالله ثبت شده است.

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، ۱۵ روز فرصت دارد که به شکایت‌های استینافی رسیده‌گی کند و تصامیم نهایی را اعلام کند.

تمام شکایت‌های استینافی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی رسیده‌گی خواهد شد. در مرحله ابتدایی رسیده‌گی به شکایت‌های، ۱۶هزار و ۵۰۰ مورد در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به ثبت رسیده بود که بررسی به آن در دفاتر ولایتی کمیسیون در مدت تعیین شده (۱۵روز) به اتمام نرسید.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید